Avdelningen för livsmedelskontroll

Avdelningen för livsmedelskontroll arbetar för säkra livsmedel genom  slaktkontroll, kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll. 

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för livsmedelskontroll

 • Eirikur Einarsson, Chef Område Kontroll

  Eiríkur Einarsson
  Avdelningschef

  Telefon: 018-175522

Enheten för slaktkontroll i norra Sverige

 • Tobias Krantz
  Enhetschef

Enheten för slaktkontroll i mellersta Sverige

 • Johanna Gifting
  Enhetschef

Enheten för slaktkontroll i södra Sverige

 • Henrik Björnfot
  Enhetschef

Enheten för kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll

 • Karin Cerenius
  Enhetschef

Enheten för kontrollstöd

 • Petter Jonsson
  Enhetschef

Enheten för verksamhetsstöd för kontrollen

 • Karin Wennås
  Enhetschef

Senast granskad 2023-05-11