Fakta om matsvinn

Matsvinn uppstår överallt där mat hanteras, men allra mest slängs i hushållen. Här har vi samlat fakta om hur mycket mat som slängs och matsvinnets påverkan på klimatet och miljön.

Hur mycket slängs?

 • Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 15 kilo ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är frukt, grönsaker, bröd och matrester.
 • Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.
 • Sammanlagt slängs alltså 33 kilo mat per person och år, för en familj på två vuxna och två barn handlar det om cirka 130 kilo per år.
 • Ett matsvinn på 15 kilo i soptunnan skulle kunna motsvara nästan 35 måltider per år för en person (en lunch brukar väga ca 400-500 gram).
 • Ett matsvinn som hälls ut i vasken på 18 kilo skulle kunna motsvara 90 koppar kaffe (räknat på att en kaffekopp är 2 deciliter = 200 g).
 • För en familj på två vuxna och två barn motsvarar matsvinnet en kostnad på mellan 3000-6000 kronor per år. 

Påverkan på klimat och miljö

 • En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp.
 • Matsvinn är livsmedel som producerats i syfte att bli mat, men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen.
 • Matsvinn står för mellan 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen.
 • Om matsvinn var ett land skulle landet vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen, efter Kina och USA.
 • Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Skillnaden mellan livsmedelsavfall och matsvinn

 • Livsmedelsavfall består både av oätliga delar av livsmedel som ben, skal och kaffesump och matsvinn som hade kunnat ätas.
 • Matsvinn är sådant som hade kunnat ätas av människor, exempelvis matrester och annan mat som anses vara för gammal.

Naturvårdsverket har i uppdrag att mäta livsmedelsavfallet i Sverige, i statistiken ingår även matsvinn. Den senaste rapporten visade att matsvinnet i hushållen har minskat. 

Senast granskad 2024-02-23