Krom

Ärtsoppa i skål av keramik

Krom finns naturligt i luft, vatten och jord. Krom deltar i kroppens omsättning av glukos. Kroms roll som essentiellt näringsämne för människan är fortfarande oklar.

Livsmedel som innehåller krom är bland annat musslor, fisk, fullkornsprodukter, baljväxter, kött och nötter.

Hur mycket krom behöver vi?

Det finns inget rekommenderat intag (RI) för krom i de nordiska näringsrekommendationerna. Däremot har Institute of Medicine, USA (2001) satt ett  tillräckligt intag (Adequate Intake, (AI)).

Uppskattat tillräckligt intag per dag:

Kön Tillräckligt intag
Kvinnor 25 mikrogram
Män 35 mikrogram

Krombrist

Krombrist har inte påvisats hos människa mer än eventuellt i tre fall, samtliga dessa personer åt specialkost under en lång period.

Kan man få i sig för mycket krom?

Krom förekommer i olika oxidationsstadier. Dessa föreningar kan ha olika toxiska effekter. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) fastställde tolerabelt dagligt intag för krom (III) till 300 µg/kg kroppsvikt och dag.

Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-02-12