Krav på återanvändbara matlådor och muggar

Matlåda med fisk, potatismos och ärtor.

Från 1 januari 2024 måste företag som erbjuder mat eller dryck i engångsmatlåda eller mugg även erbjuda återanvändbara alternativ. Syftet med det nya kravet är att minska miljöpåverkan från engångsprodukter.

Reglerna berör främst plast men tanken är att användningen av produkter som bara används en gång ska minska, oavsett material. Det är både matlådor, muggar och tillhörande lock som omfattas av de nya reglerna. Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram vägledning till företagen kring det nya EU-direktivet och är den myndighet som har mandat att avgöra hur det ska tolkas i praktiken.

Vilka matlådor omfattas av förordningen?

Enligt EU:s förordning om engångsprodukter är matlådor förpackningar, med eller utan lock, som används för måltider med kall eller varm mat, smörgåsar, wraps och sallader. Även behållare för livsmedel som innehåller färska eller bearbetade livsmedel som inte kräver någon ytterligare beredning, såsom frukter, grönsaker och efterrätter omfattas.

En matlåda kan vara helt i plast eller sammansatt av fler än ett material, där plast kan vara ett av materialen. I de fall ett av materialen är plast så anses slutprodukten delvis vara gjord av plast och omfattas av EU:s engångsplastdirektiv. När till exempel pappers- eller kartongbaserade matlådor har ett plastfoder eller en plastbeläggning på ytan så är de delvis gjorda av plast och omfattas därmed av direktivet.

En matlåda, med eller utan lock, omfattas alltså av förordningen om den används för livsmedel som: 

  • är avsedda att konsumeras direkt (på försäljningsställe eller annan plats)
  • vanligtvis konsumeras direkt ur förpackningen
  • är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning (till exempel tillagning, kokning, uppvärmning).

Vilka är undantagen från direktivet?

  • Engångsmuggar eller matlådor i papper som inte har modifierats på ett kemiskt sätt som fördröjer nedbrytningen.
  • Kylda matlådor omfattas inte eftersom de ska värmas före servering.
  • Den som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag omfattas inte heller av kraven. Antalet som tillhandahålls ska beräknas som ett genomsnitt under de dagar som försäljningsstället är öppet under ett kalenderår. Antalet beräknas per försäljningsställe eller kök och inte per organisation.

Vad gäller för måltidsverksamheten inom offentlig sektor?

När det gäller offentliga måltidsverksamheter inom vård och omsorg är det vanligt med matlådor i plast och många har frågor om vilka som undantas av de nya reglerna och hur reglerna ska tolkas.

Vanliga frågor och svar om det nya direktivet

Tillsammans med Naturvårdsverket har vi sammanställt vanliga frågor och svar för att underlätta för livsmedelsföretag och offentliga måltidsverksamheter.

Om man levererar flera olika komponenter i olika lådor – hur ska man tänka då?

Om man som livsmedelsföretagare/måltidsleverantör levererar flera olika komponenter i olika lådor, kylda som är avsedda att värmas samt lådor med exempelvis sallad som är avsedda att ätas direkt ur lådan behöver man ha koll på antalet lådor. Om antalet lådor för sallad (eller den kalla komponenten) är fler än 150 stycken under en dag så kommer man upp det antalet att man omfattas av de nya reglerna. Det här blir en effekt av att man inte räknar portioner utan antal lådor.  

Om man levererar varma matlådor, som inte ska beredas utan ätas omgående men inte direkt ur matlådan – kan man då tolka det som att man undantas reglerna?

Här blir det en bedömningsfråga om den är "avsedd” att ätas ur lådan, vilket går att argumentera för och emot. Kanske avser inte den som tillagar maten att maten ska ätas direkt ur lådan, men att det ändå blir så i praktiken. 

Kan jag föregå lagändringen och ta kontakt med miljökontoret i vår kommun för att diskutera hur de ser på saken?

Självklart!

Vad händer om reglerna inte efterlevs?

Om en verksamhet säljer mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda och inte erbjuder möjligheten att få mat och dryck serverad i återanvändbara muggar eller matlådor kan verksamheten bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift på 10 000 kronor. Detta gäller från och med den 1 januari 2024.

Vem följer upp att reglerna efterlevs?

Det är kommunen som tillsynsansvarig och följer upp att reglerna efterlevs. Det är Naturvårdsverket som har mandat att tolka regelverket och ge tillsynsmyndigheterna stöd i bedömningsfrågor. 

Vad kan måltidsverksamheter som är osäkra på om de omfattas eller undantas av reglerna göra nu?

De behöver resonera internt och kanske kontakta andra kommunala verksamheter för att se hur de gör.


Om du har fler frågor om hur lagstiftningen ska tillämpas hänvisar vi till Naturvårdsverket.

Vad gör Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket ansvarar för information som rör livsmedelslagstiftningen och lagstiftningen om kontaktmaterial. Det är livsmedelslagstiftningens regler om livsmedelshygien som gäller vid hanteringen av flergångsmatlådor och -muggar. Det kan till exempel handla om att matlådor, precis som andra redskap och kärl, ska bli tillräckligt rena. Man kan också behöva göra olika anpassningar för att kunna hantera flergångsmatlådorna. Exempelvis kan delar av en lokal behöver avsättas för att förvara smutsiga matlådor, vilket kan medföra hygienrisker.

Mer information finns i Livsmedelsverkets vägledande information på Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning. Här hittar du även den lagstiftning som styr användningen av engångsprodukter:
Återanvändbara muggar och matlådor vid servering - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning
Kontaktmaterial - Kontrollwiki, webbplats för fördjupning

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad 2023-12-07