Selen

Gröna linser på grått underlag.

Selen är ett grundämne som finns i jorden. Selen ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation, samverkar med vitamin E och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. 

Hur får vi i oss selen?

Selen finns i nästan all mat men halterna varierar. I Sverige är marken selenfattig och vegetabilier odlade i Sverige har därför låga halter. De livsmedel som innehåller mest selen är fisk, skaldjur, inälvsmat, nötter/fröer, linser, ägg och ost. Vuxna får sig ungefär 40 till 50 mikrogram selen per dag.

Hur mycket selen behöver vi?

De Nordiska Näringsrekommendationerna fastställer inte ett rekommenderat intag (RI) av selen, eftersom det saknas underlag för detta. Däremot sätts ett tillräckligt intag (adequate intake, AI) för selen. Det tillräckliga intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Tillräckligt intag
Spädbarn 7-11 månader 20 mikrogram
Barn 1-3 år 20 mikrogram
Barn 4-6 år 25 mikrogram
Barn 7-10 år 40 mikrogram
Flickor 11-14 år 60 mikrogram
Pojkar 11-14 år 65 mikrogram
Flickor 15-17 år 70 mikrogram
Pojkar 15-17 år 85 mikrogram
Kvinnor 75 mikrogram
Män 90 mikrogram
Gravida 90 mikrogram
Ammande 85 mikrogram

Selenbrist

Allvarlig brist på selen kan till exempel leda till hjärtmuskelförändringar, men selenbrist är ovanligt. Det finns studier som indikerar att en otillräcklig selenstatus är förknippad med ökad risk för vissa cancerformer. I NNR 2012 konstateras att kliniska studier av samband mellan selenstatus och risk för cancer i friska populationer i västvärlden saknas.

Kan man få i sig för mycket selen?

Selen i högre doser är giftigt. Ett för högt selenintag kan påverka mag- och tarmkanalen samt försämra tillväxt av hår och naglar. Dagsintaget bör inte överskrida 255 mikrogram.

 Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-04-25