Selen

Gröna linser på grått underlag.

Selen är ett grundämne som finns i jorden. Selen ingår i enzym som skyddar cellerna mot oxidation, samverkar med vitamin E och deltar i immunologiska försvarsmekanismer. 

Rekommenderat intag av selen höjdes i NNR 2012. Bakgrunden till höjningen är att det nu används ett bättre mått på att mäta selenstatus (plasma selenoprotein P). Med detta nya mått har man kunnat visa att det krävs ett högre intag för att få en bra selenstatus.

Hur får vi i oss selen?

Selen finns i nästan all mat men halterna varierar. I Sverige är marken selenfattig och vegetabilier odlade i Sverige har därför låga halter. De livsmedel som innehåller mest selen är fisk, inälvsmat, nötter/fröer, mjölk, ost och ägg. Vuxna får sig ungefär 40 till 50 mikrogram selen per dag.

Hur mycket selen behöver vi?

Det rekommenderade intaget per dag skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat intag
Spädbarn 6-11 månader 15 mikrogram
Spädbarn 12-23 månader 20 mikrogram
Barn 2-5 år 25 mikrogram
Barn 6-9 år 30 mikrogram
Barn 10-13 år 40 mikrogram
Kvinnor och flickor från 14 år 50 mikrogram
Män och pojkar från 14 år 60 mikrogram
Gravida och ammande 60 mikrogram

Selenbrist

Allvarlig brist på selen kan till exempel leda till hjärtmuskelförändringar, men selenbrist är ovanligt. Det finns studier som indikerar att en otillräcklig selenstatus är förknippad med ökad risk för vissa cancerformer. I NNR 2012 konstateras att kliniska studier av samband mellan selenstatus och risk för cancer i friska populationer i västvärlden saknas.

Kan man få i sig för mycket selen?

Selen i högre doser är giftigt. Ett för högt selenintag kan påverka mag- och tarmkanalen samt försämra tillväxt av hår och naglar. Dagsintaget bör inte överskrida 300 mikrogram.

 Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2022-06-17