Om Sök näringsinnehåll

På denna sida får du en översikt av hur Sök näringsinnehåll fungerar och vilken typ av uppgifter du kan söka fram.

Använd gärna uppgifter ur livsmedels­databasen men ange alltid källan som: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas och datum för aktuell version. Den aktuella versionen hittar du längst ner på sidan i funktionen Sök näringsinnehåll. Data får inte förändras när uppgifterna används.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll med en bild på morötter på grå stenplatta

Vilken information finns i Sök näringsinnehåll?

Sök näringsinnehåll innehåller uppgifter om energi och näringsämnen i de vanligaste matvarorna som vi äter och dricker i Sverige. Data som används i online verktyget kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas.

Uppgifter om näringsinnehåll anges som standard per 100 gram. Näringsvärden och vikter ges för den ätbara delen. Fördjupad information om enskilda livsmedel och näringsvärden visas i olika detaljformulär.

I verktyget har man möjlighet att anpassa rapporterna, till exempel kan man välja mellan 4 näringsämneslistor.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar sökfunktionen

 • De vanligaste näringsämnen.
 • Alla näringsämnen.
 • ND obligatoriska, de näringsämnen som är obligatoriska när man ska märka livsmedel med näringsdeklaration.
 • ND inklusive frivilliga, alla näringsämnen som man har möjlighet att märka livsmedel med.

Välj vikt/portion

Näringsämnen och viktenhet anges för den ätliga delen per hundra gram eller per portion eller valfri vikt. För de livsmedel där portion saknas anges näringsvärdet per 100 gram.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar vikt och portionsinställningarna i söket

Så här fungerar sök

Du kan välja att söka genom att skriva in namnet på ett livsmedel eller ett näringsämne direkt i sökrutan, alternativt söka livsmedel via kategorier.

När du skriver i sökrutan får du förslag på livsmedel, maträtter eller näringsämnen. Antalet förslag som visas är begränsat till max 10 alternativ. Om det livsmedel som du söker efter inte visas så kan du skriv in ordet och därefter klicka på sök. I sökresultatet som visas lite längre ner får du fram alla livsmedelsnamn som innehåller ordet du skrivit. Listan är sorterad i bokstavsordning.

Exempel: Om du söker på mjölk listas de livsmedel som börjar med ordet "mjölk" först och därefter följer de livsmedel som innehåller ordet "mjölk" i namnet, tillexempel filmjölk. Använd filtreringen till vänster om du får många träffar.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur en näringsämnesflik presenteras i söket

Flik livsmedel

Ovanför sökrutan där du skriver in namnet på livsmedlet, maträtten eller näringsämnet, finns två olika flikar Livsmedel och Näringsämnen. Du kan växla mellan dessa alternativ, som standard är flik Livsmedel vald.

Sök livsmedel via kategorier

När du är på söksidan kontrollera att fliken livsmedel är vald. Default så visas alla valbara kategorier under rubriken Filtrera ditt sökresultat.

Genom att klicka på kategorin Frukt och bär  under rubriken Filtrera sökresultat får du upp alla frukter och bär som finns i livsmedelsdatabasen.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur kategorier presenteras i söket

Flik näringsämnen

Genom att välja fliken näringsämnen kan man skapa listor som är rangordnad efter livsmedlens innehåll av ett specifikt näringsämne.

Vi har cirka 60 näringsämnen i databasen, genom att välja fliken ”Näringsämnen” ovanför sökrutan får du upp listan med namnen på alla näringsämnen. Listan är sorterad i bokstavsordning. Genom att klicka på ett näringsämne i listan så skapar du enkelt en sorterad lista. Alternativt skriver du in näringsämnet direkt i sökrutan. Innehållet anges per 100 gram ätlig del.

Alla näringsämnen är inte obligatoriska att ange i livsmedelsdatabasen. Exempel på näringsämnen som saknas på många livsmedel är vitamin K, jod och koppar.

Du kan filtrera listorna med hjälp av kategorierna som visas till vänster om den sorterade listan.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur en näringsämnesflik presenteras i söket

 Min lista

Du kan via funktionen Min lista enkelt jämföra olika livsmedels näringsinnehåll alternativt rangordna livsmedlen efter innehåll av ett näringsämne. Min lista når du överst på sidorna i det orangea fältet.

Vill du kombinera olika livsmedel som du inte får via samma sökning kan du göra en egen lista. Klicka på ikonen efter livsmedlet för att lägga till det i Min lista. Upprepa sökningarna tills du har alla livsmedel du vill ha i din lista.

Genom att gå till Min lista får du upp dina valda livsmedel. Vill du ta bort enstaka livsmedel från listan använder du minustecknet. Vill du göra en helt ny lista klickar du på minustecknet översta raden ”Alla”. Listan sparas inte när du stänger ner webbläsaren men beroende på inställningarna på din webbläsare kan listan sparas en kortare period.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur min lista presenteras i söket

Visa ett näringsämne Min lista

Genom att välja att visa ett näringsämne, kan man skapa en rangordnad lista över de livsmedel som man lagt till i min lista. Man kan välja mellan 16 olika näringsämnen, de visas då man klickar på pilen i rutan Välj näringsämne, 16 vanligaste.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur man väljer näringsämne i min lista

Jämför flera näringsämnen Min lista

Genom att välja jämför flera näringsämnen så skapas en tabell där man via olika näringsämneslistor kan jämföra livsmedlens innehåll av flera näringsämnen. Man kan också växla mellan att visa innehållet per 100 gram, per portion eller valfri vikt, som standard visas innehållet per 100 gram.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur man jämför flera näringsämnen i min lista

Spara livsmedel i Min lista

Du kan också spara ner de livsmedel som du lagt till i Min lista till Excel. Det är den vikt och de näringsämnen du har valt som sparas ner till Excel.

Information om livsmedel och näringsvärden

Alla livsmedel i databasen har ett unikt livsmedelsnummer och namn. Namnen är namngivna utifrån enhetlig struktur för att de enklare ska gå att hitta och särskiljas från varandra. Specifika produktnamn eller varumärken används vanligtvis inte, men vid namngivning av livsmedel där produktnamnet är viktigt för att kunna skilja livsmedlen åt görs ibland undantag, detta gäller till exempel margariner.

Livsmedel namnges i singular frånsett livsmedel som sällan äts så, till exempel ärtor, frön och nötter. För flertalet av livsmedel framgår det av namnet om livsmedlet är tillagat eller ej och oftast vilket tillagningssätt. Den generiska termen tillagad används för livsmedel där näringsvärdena avser olika former av tillagning. Till exempel används Gris kassler tillagad oavsett om kasslern är stekt, ugnsbakad eller kokt.

Frukt och grönsaker är analyserade i rå form om inget annat anges. Processade produkter är inte tillagade vid analys om inte tillagningsmetod står med i namnet. De delar av livsmedlet som analyseras är de delarna som vanligen äts, det vill säga analyseras potatis utan skal, äpple utan kärnhus, kött utan ben och så vidare.

Ordlista förkortningar

 • drickf.          drickfärdig
 • eko.              ekologisk
 • el.                  eller
 • konc.            koncentrat
 • konserv.      konserverad
 • m.                  med
 • rå                   livsmedlet är inte tillagat vid analys
 • u.                   utan
 • veg.               livsmedlet innehåller varken kött, fågel, fisk eller skaldjur
 • ångprep.     ångpreparerad
 • ätf.                 ätfärdig

Visa mer detaljer om livsmedlet

När du fått upp näringsvärdena för ett livsmedel, sidan näringsinnehåll, kan du få mer detaljer om livsmedlet genom att klicka på livsmedelsnamnet. Detaljformuläret som öppnas innehåller uppgifter om:

 • Projekt – anger vilket projekt som livsmedlet ingår i. Året anger provtagningsår med undantaget projekt 1989 som även innehåller äldre livsmedel.
 • Livsmedelsnummer – genereras automatiskt från systemet och har ingen betydelse.
 • Vetenskapligt namn.
 • Klassificering enligt LanguaL – en europeisk standard för klassificering av livsmedel. Bland annat anges om livsmedlet är värmebehandlat.

För beräknade livsmedel ges även information om:

 • Ingredienser som ingår i receptet.
 • Ingående ingredienser och förändringar under tillagning.

Bild på startsidan av Sök näringsinnehåll som visar hur man visar detaljerinformation

Visa detaljer om respektive näringsvärde

När du fått upp näringsvärdena för ett livsmedel, sidan näringsinnehåll, kan du få mer bakgrundsinformation, t ex analysmetod och analysår, om respektive  värde genom att klicka på  värdet. Detaljformuläret som öppnas innehåller uppgifter om:

• Senast ändrad – anger när näringsämnet senast ändrades. Finns angivet för alla näringsämnen och alla livsmedel.

Värdetyp – anger bakgrunden till värdet, till exempel om näringsvärdet är baserat på ett livsmedelsprov eller är sammansatt av olika märken, olika sorter etc. Vanliga värdetyper i svenska livsmedelsdatabasen är ”Ett analysvärde från ett livsmedel”, ”Ett analysvärde av sammansatt prov”, ”Bästa val” som används för lånade värden, ”Medelvärde” eller ”Viktat värde” som används då flera analyser gjorts och värdet sedan beräknats som medelvärde eller viktats. Då värdet är 0 anges värdetyperna ”Under detektionsgränsen”, ”Spår” eller ”Logisk nolla”.

• Ursprung – anger om näringsvärdet är lånat eller analyserat, Vanliga ursprung är ”Analys SLV”,” Analys oberoende labb”, ”Produktinformation” och ”Livsmedelstabell”.

• Publikation – anger referensen till näringsvärdet. Kan till exempel vara ett analysprotokoll, ett företag eller en annan nationell livsmedelsdatabas.

• Metodtyp – anger hur näringsvärdet är bestämt.

• Framtagningsmetod – anger om näringsvärdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel.

• Referenstyp – anger i vilken form referensen till näringsvärdet finns. Då det finns analysprotokoll på Livsmedelverket anges ”Rapport”. Andra vanliga referenstyper är ”Fil eller databas” och ”Folder” vilket innebär ett analysprotokoll från industrin.

Ladda ner databasen

Hela databasen går att ladda ner, se länken "Ladda ner livsmedelsdatabasen" längst ner på söksidan för Sök näringsinnehåll. Alternativt kan du i sökrutan klicka på ikonen för att ladda ner livsmedelsdatabasen.

API

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2021-03-12