NRL Livsmedelsburna virus

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus och utvecklar metodik för detektion och kvantifiering för dessa.

Det nationella referenslaboratoriet för livsmedelsburna virus utvecklar metodik för detektion och kvantifiering av livsmedelsburna virus. Rutinmässiga och ackrediterade analyser görs på livsmedelsprover med misstänkt innehåll av norovirus (vinterkräksjukan) och hepatit A-virus. Främst analyseras bär, bladgrönsaker och tvåskaliga blötdjur såsom ostron och musslor. Vattenanalyser kan också göras men då ej som ackrediterad metod.

Laboratoriet ingår i ett nätverk av NRL representerade i alla EU:s medlemsstater. Nätverket leds av Europeiska Unionens Referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus. Detta laboratorium instiftades enligt förordning EU 2017/625. EU-kommissionen utsåg 2017 Livsmedelsverket i Sverige som EURL för livsmedelsburna virus.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2022-09-07