NRL Livsmedelsburna virus

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus och utvecklar metodik för detektion och kvantifiering för dessa.

Det nationella referenslaboratoriet för livsmedelsburna virus utvecklar metodik för detektion och kvantifiering av livsmedelsburna virus. Rutinmässiga och ackrediterade analyser utförs framför allt i samband med utredning av sjukdomsutbrott och i kartläggning av förekomst i olika typer av livsmedel. Främst analyseras misstänkt förekomst av norovirus (vinterkräksjukan) och hepatit A-virus i livsmedel såsom frysta bär, bladgrönsaker eller ostron och musslor, eller med hjälp av svabbning på livsmedelsytor.

I ansvaret som NRL ingår att stötta de nationella laboratorierna som utför analyser av livsmedelsburna virus. NRLet för livsmedelsburna virus ingår i ett nätverk av NRL representerade i alla EU:s medlemsstater. Nätverket leds av Europeiska Unionens Referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus. Detta laboratorium instiftades enligt förordning EU 2017/625. EU-kommissionen utsåg 2017 Livsmedelsverket i Sverige som EURL för livsmedelsburna virus.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-05-30