Elavbrott – så kan du som livsmedelsföretagare förbereda dig

Vid ett elavbrott gäller det att kunna agera snabbt för att rädda livsmedel. Hur skulle det påverka ert företag om kyl och frys slutade fungera? Med en god planering kan livsmedelsföretag öka livsmedelssäkerheten och minska risken för svinn under både korta och långa elavbrott.

Som livsmedelsföretagare är du alltid ansvarig för att maten du säljer eller tillverkar är säker. För att kunna upprätthålla livsmedelssäkerheten och undvika matsvinn behöver ditt företag kunna hantera ett elavbrott på bästa sätt. Det gäller både oväntade och planerade elavbrott. Här hittar du information om hur du kan förbereda dig inför ett elavbrott och vad du kan behöva tänka på efteråt.

Förberedelser inför elavbrott

Prioriteringsordning

Gör en prioriteringsordning för hur du ska kontrollera exempelvis kylvaror efter ett elavbrott. Vissa livsmedel, exempelvis fisk, är känsligare än andra. Vid behov, ha en dialog med leverantörer i förväg för att få hjälp att bedöma hur säkerhet och hållbarhet för just deras livsmedel påverkas av förhöjd förvaringstemperatur.

Förvaring

Tänk på att tiden för hållbarheten påverkas vid olika typ av förvaring. Till exempel börjar kylda butiks- och storhushållsförpackningar påverkas efter fem minuter, om omgivande lufttemperatur är mellan 15 och 25 plusgrader. Kylan hålls längre i till exempel ett kylrum än en öppen exponeringsdisk. Finns det möjlighet att täcka över kyl- och frysdiskar?

Hur är varorna förpackade och hur tätt ligger livsmedlen? Mindre luftflöde mellan förpackningarna och tätare packade livsmedel bevarar kylan bättre.

Håll medarbetare informerade

Se till att det är tydligt vem/vilka som vid elavbrott ansvarar för att göra kontroller och bedömningar av livsmedel.

Se också till att alla på företaget vet vad de ska göra vid elavbrott. Till exempel att kyl- och frysutrymmen inte öppnas i onödan, att om möjligt kunna stänga/täcka över exponeringsdiskar.

Alternativa lösningar

Se över om det finns alternativa lösningar som kan ge möjlighet att driva kylanläggning eller förvara livsmedel vid kyl- och frystemperaturer. Till exempel el-aggregat eller kyl- och frysbilar.

Att tänka på efter ett elavbrott

Kontrollera dina varor

Gå tillbaka till din prioriteringsordning för att exempelvis kontrollera dina kylvaror. Bedömning av livsmedelssäkerheten och hållbarheten ska göras av samtliga livsmedel som kan ha påverkats av avbrottet.

Undvik matsvinn

Ha en plan för hur ni kan ta till vara livsmedel som tinat eller blivit varma, för att i möjligaste mån undvika matsvinn. Exempelvis om det finns några varor ni kan ta till ett tillagningskök.

Planera i förväg

Beredskapsarbete för livsmedelsföretag

Senast granskad 2024-02-07