Fyndkoder vid köttbedömning rött kött

Kod

Benämning

Alternativ benämning

01/02 Salmonella Salmonella
03/04 Tuberkulos Tuberkulos
05/06 Atypisk mykobakterios Fågeltuberkulos
09/10 Trikinos  Trikinos
11/12 Cysticerkos Dynt
13/14 Echinokockos Blåsmask
16 Onchocerkos Bindvävsmask
17/18 Rödsjuka Rödsjuka
19/20 Septikemi Allmänt utbredd sjukdom
23 Otillåten läkemedelsförekomst Otillåten halt av läkemedel
25/26 Tumör Tumör
27/28 Traumatisk serosit Vasst
29/30 Abscess Böld
31/32 Ledskada Ledskada
33/34 Avvikande utseende Avvikande utseende
35/36 PSE PSE (svin)
38 Leverförfettning Leverförfettning
39/40 Äldre trauma Mekanisk skada, äldre
41/42 Färskt trauma Mekanisk skada, akut
45/46 Abnorm lukt Onormal lukt
47/48 Utmärgling/avmagring Utmärgling/avmagring
51/52 Övrig orsak Övrig orsak
54 Parafilarios Parafilarios
56* Njurförändringar Njurförändringar
58 Svansskada, svin Svansskada, svin
60* Peritonit Bukhinneinflammation
62 SEP (Swine enzootic pneumonia) Lunginflammation (SEP)
64 Övriga pneumonier Lunginflammation (övrig)
66* Elaphostrongylus Hjärthinnemask
68* Setaria Bukhålemask
70* Oedemagena tarandi Hudkorm
72 Fibrinonekrotiserande pneumoni (APP) Elakartad lungsjuka (APP)
74 Pneumoni, lungmask Lungmask
76 Pleurit/perikardit Brösthinne-/hjärtsäcksinflammation
77/78 Pleurit/peritonit Lungsäcks-/bukhinneinflammation
80 Fasciola hepatica Stora leverflundran
82 Dicrocoelium dendriticum Lilla leverflundran
84

Parasitär leverskada

Parasitär leverskada

86 Leverabscess Leverböld
88 Övrig leverskada Övrig leverskada
90 Mastit Juverinflammation
91/92 Endokardit Hjärtklaffsinflammation

* Koden används företrädesvis för ren/vilt

Senast granskad 2023-09-29