Fyndkoder vid köttbedömning rött kött

Kod

Benämning

Alternativ benämning

01/02 Salmonella Salmonella
03/04 Tuberkulos Tuberkulos
05/06 Atypisk mykobakterios Fågeltuberkulos
09 Trikinos  Trikinos
11/12 Cysticerkos Dynt
14 Echinokockos Blåsmask
16 Onkocerkos Bindvävsmask
17/18 Rödsjuka Rödsjuka
19 Septikemi Allmänt utbredd sjukdom
21 Radioaktiva substanser Radioaktiva substanser
23 Otillåten halt av bakteriehämmande substanser Otillåten halt av bakteriehämmande läkemedel
25/26 Tumör Tumör
27/28 Traumatisk serosit Vasst
29/30 Abscess Böld
31/32 Ledskada Ledskada
33/34 Avvikande utseende Avvikande utseende
35/36 PSE PSE (svin)
38 Leverförfettning Leverförfettning
39/40 Äldre trauma Traumatisk skada, äldre
41/42 Färskt trauma Traumatisk skada, färsk
43/44 Dålig avblodning Bristande eller utebliven avblodning
45/46 Avvikande lukt Onormal lukt
47/48 Utmärgling/avmagring Utmärgling/avmagring
51/52 Övrig orsak Övrig orsak
54 Parafilarios Parafilarios
56 Njurförändringar Njurskada
58 Svansskada, svin Svansskada, svin
59/60 Peritonit Bukhinneinflammation
62 SEP (Swine enzootic pneumonia) Lunginflammation (SEP)
64 Övriga pneumonier Lunginflammation (övrig)
66* Elaphostrongylus Hjärnhinnemask
68* Setaria Bukhålemask
70* Hypoderma tarandi Hudkorm
72 Fibrinonekrotiserande pneumoni (APP) Elakartad lungsjuka (APP)
74 Pneumoni, lungmask Lungmask
76 Pleurit/perikardit Brösthinne-/hjärtsäcksinflammation
78 Pleurit och perihepatit Inflammation i lungsäck och hinnorna som omger levern
80 Fasciola hepatica Stora leverflundran
82 Dicrocoelium dendriticum Lilla leverflundran
84 Parasitär leverskada Parasitär leverskada
86 Leverabscess Leverböld
88 Övrig leverskada Övrig leverskada
90 Mastit Juverinflammation
91/92 Endokardit Hjärtklaffsinflammation
93 Kemiska rest- och otillåtna substanser Otillåtna kemiska substanser, t.ex. läkemedel
98 Fullgånget foster Fullgånget foster
99 Kalv/kulting/lamm/föl/killing under 7 dagars ålder Kalv/kulting/lamm/föl/killing under 7 dagars ålder
101 Utebliven AMI Utebliven besiktning före slakt
103 Utebliven total PMI Utebliven total besiktning efter slakt

* Koden används företrädesvis för ren/vilt

Senast granskad 2024-05-17