NRL GMO

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för genetiskt modifierade organismer. Livsmedelsverkets NRL-funktion omfattar både livsmedel och foder.

GMO-analyser inom kontrollen

I livsmedelsverkets roll som NRL GMO under kontrollförordningen 2017/625 ingår att utföra GMO-analyser av prover tagna inom den offentliga livsmedels- och foderkontrollen. Som NRL samarbetar vi också med Europeiska unionens referenslaboratorium (EURL) för GMO genom att delta i EURL/NRL-möten och provningsjämförelser som anordnas av detta EURL.

Deltar i arbete med ansökningar

Livsmedelsverket är också utpekat som NRL under förordning 1981/2006. Det innebär att vi har en roll i ansökningsförfarandet när företag vill placera nya GMO-sorter på EU-marknaden.

För att få placera en ny GMO-sort på marknaden krävs förutom en godkänd riskvärdering från Efsa också att certifierat referensmaterial och en godkänd detektionsmetod finns att tillgå för den aktuella GMO-sorten. Detektionsmetoden måste uppfylla särskilda prestandakrav för att bli godkänd. Metodens prestandaegenskaper tas fram och utvärderas i en valideringsstudie där flera NRL deltar i samarbete med EURL.

Det är kommissionens gemensamma forskningscenter, JRC i Ispra, Italien som är EURL både under förordning 2017/625 och 1981/2006.
Läs mer på https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-05-24