Hygien när du lagar mat

En som tvättar händerna med tvål

Med god hygien, det vill säga rena händer, redskap, bänkar och skärbrädor när du lagar och förvarar mat minskar du risken att bli matförgiftad. Samtidigt håller maten längre, vilket ger mindre matsvinn. På den här sidan hittar du våra råd om hygien när du lagar mat.

Bakterier, virus och parasiter kan finnas i maten av flera orsaker. De kan förorena maten, till exempel via jord och avföring. De kan också finnas naturligt i maten. Bakterier kan även vara tillsatta som i filmjölk och ost. De flesta bakterier finns på maten utan att påverka den. Men en del bakterier förstör maten och en del kan göra oss sjuka. Dålig hygien i köket är den vanligaste orsaken till att människor blir sjuka av maten.

Med god hygien kan du förhindra att maten förorenas med bakterier som förstör den. Varje år kastar varje person i Sverige i kilovis mat och dryck som skulle kunnat ätas eller drickas. God hygien när du lagar mat är ett enkelt sätt att minska ditt matsvinn och på så sätt bidra till en bättre miljö. 

Rena händer, redskap, bänkar och skärbrädor kan alltså både minska risken för magsjuka och undvika att maten förstörs och kastas i onödan.

Tvätta händerna

Var ren om händerna när du lagar mat. Handtvätt med tvål och vatten är vårt bästa försvar mot spridning av magsjuka. Rena händer vid matlagning bidrar också till att maten håller längre, vilket minskar matsvinnet.

Ta bort smycken och tvätta händerna med tvål och vatten

  • innan du börjar laga mat
  • direkt efter du hanterat rått kött eller rått fågelkött.

Torka händerna noggrant med papper eller ren handduk.

Hygien när du lagar mat – gör så här:

  • Laga inte mat till andra när du är eller nyligen har varit magsjuk.
  • Undvik direkt kontakt med mat om du har infekterade sår eller eksem på händerna.
  • Använd rena, torra redskap och skärbrädor.
  • Håll rent på köksbänken där du lagar mat.
  • Använd hushållspapper, inte disktrasa, för att torka upp rå köttsaft.
  • Diska och torka knivar, köksredskap och skärbrädor noga om de varit i kontakt med rått kött och fågelkött innan du använder dem till att bereda mat som inte ska upphettas, till exempel salladsgrönsaker.
  • Lägg inte färdiglagad mat på fat där rått kött eller rått fågelkött har legat.
  • Skölj grönsaker.

Fördjupning

Håll dig från köksbänken vid magsjuka

Sjukdomsframkallande mikroorganismer, det vill säga bakterier, virus och parasiter som sprids via mat kan när du har magsjuka hamna på händerna i samband med toalettbesök eller via kräkningar. När du är magsjuk kan det finnas miljarder av sjukdomsframkallande mikroorganismer i din avföring. Antalet minskar sedan gradvis efter att de akuta symtomen har försvunnit. Det kan dock ta några veckor, ibland månader innan de helt försvinner.

När du är eller nyligen har varit magsjuk är det mer sannolikt att det finns bakterier, virus eller parasiter på dina händer. Dålig handhygien före och vid matlagning kan leda till att den mat som tillagas blir förorenad och att andra som äter av maten blir sjuka. Det kan ibland räcka att ett litet antal sjukdomsframkallande bakterier, virus eller parasiter överförs till ätfärdig mat för att göra någon annan person sjuk.

Håll händerna rena

Händerna spelar en viktig roll för smittspridning till mat. Dålig handhygien är ofta orsak till att människor i Sverige blir sjuka av maten. Mikroorganismer på händer kan komma från oss själva, från andra människor eller från olika källor i omgivningen, till exempel djur och jord.

Handtvätt med tvål och vatten minskar antalet mikroorganismer på händerna väsentligt. Vattnet behöver inte vara varmt, men ljummet vatten är behagligare än kallt. Det gör också att fett och smuts går lättare att tvätta bort. Tvål behövs eftersom det löser upp fett och smuts, samt tar bort mikroorganismerna rent mekaniskt när händerna gnuggas och sköljs. Lämplig tvättid är ungefär 15 sekunder så att ett ordentligt skum bildas. Användning av handdesinfektion efter handtvätt med tvål och vatten kan ytterligare minska antalet mikroorganismer.

I avsaknad av tvål och vatten kan handdesinfektion vara ett alternativ. Det är lika effektivt som tvål och vatten för bakterier. Det är däremot inte lika effektivt mot vissa parasiter och livsmedelsburna virus som hepatit A och norovirus.

Håll isär

När mikroorganismer överförs från en smutsig yta till en ren kallas det för korskontaminering. Det är en vanlig orsak till magsjuka. Det är främst via händer, skärbrädor och knivar som korskontaminering sker, men det kan ske under matlagningens alla moment. Om sjukdomsframkallande mikroorganismer överförs från exempelvis skärbrädor eller knivar till mat som är färdig att äta, finns det risk att den som äter maten blir magsjuk.

Håll redskap och arbetsytor rena

Både diskning för hand och i maskin fungerar bra för att få bort mikroorganismer på bänkytor, skärbrädor och redskap. Vatten löser upp smuts och diskmedel förbättrar minskningen av antalet mikroorganismer på bänkytor och diskgods. Diskning med enbart vatten är inte tillräckligt för att få rent. Rengöringen blir bättre i lagom varmt vatten jämfört med kallt.  Sköljning och torkning ökar minskningen ännu mer. Torkning av diskgodset eller bänkytorna är viktigt för att förhindra att eventuella kvarvarande mikroorganismer sprids till andra ytor och ätfärdiga livsmedel i köket. 

Olika ytmaterial är olika lätta att få rena. Vissa material kräver mer noggrann rengöring än andra för att få bort bakterier, virus och parasiter. Knivar och ytor av rostfritt stål är lättare att rengöra än plast och trä. Glas och keramik antas vara mitt emellan rostfritt stål och plast. Disktrasor är svårast att få helt rena om de inte kokas eller tvättas i maskin. De suger åt sig vätska och är svåra att rengöra om de bara sköljs. Om det finns sjukdomsframkallande bakterier, virus och parasiter på trasan kan de spridas till andra delar i köket om trasan används till att torka bänkar, luckor, kranar och handtag.

Skölj grönsakerna

Grönsaker kan bli förorenade av sjukdomsframkallande mikroorganismer via bevattning, jord, gödsel, hantering eller vid kontakt med förorenat material. När grönsakerna sköljs försvinner smuts och antalet mikroorganismer minskar. 

Det vanligaste sättet är att skölja grönsaker är under rinnande vatten. Det går också bra att skölja i ett vattenbad. Sköljning tar bort de flesta mikroorganismerna på grönsaker, men det kan finnas några kvar. Även om inte alla mikroorganismer försvinner vid sköljning, leder ett färre antal till minskad risk att bli sjuk.

Senast granskad 2023-09-01