Förpackat dricksvatten

Kvinna dricker vttten ur plastflaska

Det finns tre typer av förpackat vatten. För naturligt mineralvatten och källvatten finns särskilda regler för att de ska få säljas som naturligt mineralvatten respektive källvatten.

  • Naturligt mineralvatten
  • Källvatten
  • Förpackat dricksvatten

Naturligt mineralvatten och källvatten

Det finns särskilda föreskrifter för naturligt mineralvatten och källvatten, Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten.

Senast granskad 2023-12-11