Förpackat dricksvatten

Kvinna dricker vttten ur plastflaska

Det finns fyra typer av förpackat vatten. För naturligt mineralvatten och källvatten finns särskilda regler för att de ska få säljas som naturligt mineralvatten respektive källvatten.

  • Naturligt mineralvatten
  • Källvatten
  • Förpackat dricksvatten
  • Bordsvatten

Naturligt mineralvatten och källvatten

Naturligt mineralvatten och källvatten är föreskrivna beteckningar. Det innebär att man måste följa speciella regler för att få sälja produkterna under beteckningarna "naturligt mineralvatten" eller "källvatten". Det finns regler om råvattnet, beredningen, slutproduktens kvalitet, märkning, saluhållande med mera. Det finns en länk till Livsmedelsverkets föreskrifter längre ner på sidan.

En avgörande skillnad mellan naturligt mineralvatten och källvatten är att naturligt mineralvatten som utvinns i Sverige måste godkännas av Livsmedelsverket, vilket inte behövs för källvatten. Svenska listan är en förteckning över de svenska naturliga mineralvatten som uppfyller kraven för att få säljas med beteckningen "naturligt mineralvatten".

Som stöd för tillämpning av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:45) om naturligt mineralvatten och källvatten har Livsmedelsverket tagit fram vägledande information. Informationen innehåller exempel och rekommendationer till verksamhetsutövare, kontrollmyndigheter och laboratorier. Den vägledande informationen är inte rättsligt bindande.

Senast granskad 2021-11-22