Avdelningen för myndighetsstöd

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för myndighetsstöd

 • Mattias Åsander, chef Område Strategisk utveckling och stöd

  Mattias Åsander
  Avdelningschef

  Telefon: 018-175788

Enheten för utvärdering och samhällsanalys

 • Jimmy Algotsson
  Enhetschef

Enheten för kommunikation

 • Vakant
  Enhetschef

Enheten för juridik

 • Elin Häggqvist
  Enhetschef

Enheten för digitalisering och IT

 • Kristina Essén
  Enhetschef

Enheten för HR

 • Gabriella Åkesson
  Enhetschef

Enheten för ekonomi

 • Susanna Hjort
  Enhetschef

Enheten för säkerhet

 • Caroline Syrén
  Tf enhetschef

Senast granskad 2022-10-23