Import - vegetabiliska livsmedel

Det finns många regler för import av livsmedel. Här kan du läsa om vad som gäller när du ska importera vegetabiliska livsmedel, såsom frukt, grönsaker, nötter eller kryddor.

Vegetabiliska livsmedel är sådana livsmedel som kommer från växtriket. Det kan vara både spannmål, frukt, grönsaker, nötter, kryddor och svamp, men också olika typer av drycker.

Produkterna kan vara råa eller bearbetade, till exempel torkade, frysta eller konserverade.

Att importera livsmedel betyder att köpa livsmedel från länder utanför EU till Sverige. Innan du importerar ett livsmedel behöver du veta att livsmedlet i fråga inte omfattas av importförbud. Därefter behöver du veta om livsmedlet ska gränskontrolleras eller inte. De allra flesta vegetabiliska livsmedel får importeras utan gränskontroll.

Läs vidare nedan för att ta reda på om ditt livsmedel ska gränskontrolleras.

Om ditt livsmedel inte behöver gränskontrolleras behöver du bara deklarera livsmedlet till Tullverket. Kontakta Tullverket för att få veta hur du ska deklarera det livsmedel du vill importera.

Hjälp med import

Det är mycket att hålla reda på när man ska importera livsmedel. Det finns särskilda företag som är specialiserade på att hjälpa företag att importera livsmedel, de kallas för tullombud eller speditörer. Sök på internet på orden ”tullombud och import” för att få exempel på tullombud eller speditörer som du kan anlita.

Importförbud för vissa vegetabiliska livsmedel

Skyddsåtgärder för vissa vegetabiliska livsmedel

Vissa livsmedel och produkter omfattas av speciella så kallade skyddsåtgärder. Det beror ofta på att det finns en speciell risk med just dessa livsmedel. Om livsmedlet omfattas av skyddsåtgärder är det krav på gränskontroll. Tänk på att vilka livsmedel som omfattas av skyddsåtgärder kan ändras. Dessa livsmedel omfattas i dag av skyddsåtgärder:

  • Vegetabilier från vissa länder listade i förordning 2019/1793
  • Ris och risprodukter från Kina
  • Bär och svamp från Albanien, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien.

Vegetabiliska livsmedel som kontrolleras i den kommunala livsmedelskontrollen

Vissa vegetabiliska livsmedel ska kontrolleras av den kommunala ordinarie livsmedelskontrollen, i steget efter gränskontrollen. Dessa livsmedel är i dagsläget:

  • Vete från Kanada
  • Mandlar från USA
  • Risprodukter från USA

Ta reda på vad som gäller för just ditt livsmedel

För att ta reda på om ditt livsmedel ska gränskontrolleras eller inte behöver du ha följande uppgifter om ditt livsmedel:

  • vilket livsmedel det är 
  • vilken beredningsform det har (till exempel torkad, färsk, eller fryst)
  • vilket land livsmedlet kommer ifrån
  • vilket KN-nummer livsmedlet har (Kontakta Tullverkets funktion tullsvar)

Detta gäller för livsmedel som ska gränskontrolleras

Ta reda på vilka intyg och analysrapporter som behövs

Planera din transport för gränskontroll

Förhandsanmälan till gränskontrollstation

Avgift för gränskontroll

Kontakta Tullverket för förtullning

När du har ett godkänt CHED-D (Common Health Entry Document) beslut från gränskontrollen ska du kontakta Tullverket för att få sändningen förtullad för fri omsättning inom EU.

Speciella regler för varuprov

Jordbruksverkets kontroll av färska vegetabiliska livsmedel

Import av ekologiska vegetabiliska livsmedel

Import av vegetabiliska livsmedel för privat bruk

Import av alkohol med endast vegetabiliskt ursprung för privat bruk

Särskilda krav om hotade arter -  CITES-reglerna

Håll dig uppdaterad om reglerna – prenumerera på nyhetsutskick

Senast granskad 2024-05-07