FörRätt - kommunala digitala tjänster för registrering och riskklassning av livsmedelsverksamheter

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs 2024. Inför detta ska  e-tjänster som gör det enkelt för livsmedelsföretag att lämna uppgifter till sina kommuner finnas på plats. Systemet för att lämna uppgifter ska vara enhetligt och oberoende av vilken kommun det gäller. Livsmedelsverket och Tillväxtverket leder arbetet som i sig innebär ett nära samarbete med en rad intressenter.

Livsmedelsverket och Tillväxtverket har i uppdrag att

 • förenkla för företag i hela  livsmedelskedjan genom utveckling av verksamt.se
 • underlätta för företag genom att verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll.

Den nya modellen för riskklassning av livsmedelsverksamheter införs från och med 2024, men med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna ska klassa om befintliga verksamheter. Modellen innebär att samtliga verksamhetssystem i kommunerna behöver anpassas under 2022, och att nya uppgifter behöver samlas in om de livsmedelsföretag som är registrerade.

Samverkan

För att lyckas med utvecklingen av en digital tjänst krävs ett nära samarbete mellan Livsmedelsverket, Tillväxtverket, kommunala kontrollmyndigheter, systemleverantörer och e-tjänsteplattformsleverantörer.

Samarbete i projektet, som fått namnet FörRätt, är nödvändigt från start, när tjänsten tas fram, till utveckling, realisering, uppföljning och förvaltning. De olika intressenterna är viktiga både för att förankra arbetet när systemen tas fram och för att senare marknadsföra den nya tjänsten gentemot användarna.

Om e-tjänsterna

E-tjänster och ny riskklassning ger förutsättningar för att öka digitaliseringen i kontrollen. Detta gynnar kommunerna genom

 • snabbare och effektivare handläggningsprocesser och därmed minskade kostnader
 • besparing av resurser eftersom kommuner slipper utveckla eget material i form av e-tjänst och/eller blanketter
 • enhetlighet mellan kommuner vilket underlättar samarbete
 • att på sikt underlätta för kommunerna att uppfylla EU kraven inom SDG (Single Digital Gateway).

Tjänsten specificeras centralt men realiseras lokalt hos kommuner. Det betyder att varje kommun har en egen tjänst som byggts enligt samma mall som FörRätt-projektet specificerat. Tjänsten och specifikationen sprids  via  e-tjänsteplattformar och behöver kopplas ihop med  aktuella verksamhetssystem i kommunen.

Ingångar till tjänsten

Det ska finnas flera ingångar för företag till den nya tjänsten. En ingång är verksamt.se där ovana företagare får hjälp att starta företag. En annan är via kommunen  -  för företag som vill anmäla sin verksamhet direkt. Att tjänsten placeras lokalt innebär att kommunen fortsatt äger informationen om sina anläggningar och dess riskklassning.

Målbild – på lång och kort sikt

Projektet genomförs i 2 faser – en första inför omklassningen av alla livsmedelsanläggningar under 2023 och en slutlig som även inkluderar registreringar av livsmedelsanläggningar.

Beskrivning av e-tjänsteflödet (Målbild 2024):

 1. Livsmedelsföretagaren kan välja två vägar att starta e-tjänsten:
  - Via verksamt.se och få guidestöd för att identifiera sin process med olika tillstånd.
  - Starta direkt på kommunens hemsida för att anmälan sin verksamhet.
 2. Nationellt framtagna texter ger information till företagaren om livsmedelslagstiftningen och vad den innebär. Informationen finns både på kommunens hemsida och på verksamt.se.
 3. E-tjänst tas fram gemensamt i samverkan mellan kommuner och Livsmedelsverket i en workshopserie.
 4. Tjänsten anpassas mot tekniska specifikationer från Livsmedelsverket som systemleverantörerna implementerar för den nya riskklassningsmodellen.
 5. Tjänsten användartestas med företagare för att säkerställa att den är lätt att använda.
 6. Tjänsten stäms av med systemleverantörer för att säkerställa att den är utformad så att den kan skapa ärenden i verksamhetssystemen.
 7. För e-tjänsten tas informationsutbytesmodeller och informationsutbytesformat fram för att säkerställa att rätt förutsättningar för ett digitalt flöde tas fram av systemleverantörerna.
 8. I samverkan med systemleverantörer tas ett integrationsflöde fram och rätt nivå på normering av integrationer beslutas.
 9. Integrationslösningarna testas och verifieras i ett antal kommuner och verksamhetssystem.
 10. Livsmedelsföretagaren kan få återkoppling på sin anmälan på flera olika sätt: 
  - Notifieringar via SMS, e-post och i kundhändelser på verksamt.se
  - Publicering av t ex beslut och dokument/bevis om registrering, kan ske genom meddelande via digital post samt meddelande på kommunens mina sidor.

Aktörer i samverkan

Urvalet av deltagare till projektet

Projektet utvecklar inte produkter, utan stöttar kommunerna att realisera där de befinner sig.

 1. Alla 290 kommuner är inbjudna till informationsmöte och får regelbundet allmän information om hur projektets fortlöper.
 2. Omkring 40 kommuner har erbjudit sig att vara med i arbetsgrupp eller referensgrupp.
 3. De leverantörer av verksamhetssystem eller e-tjänsteplattformar som kommuner i punkt 2 pekat ut inkluderas i våra gemensamma möten.
 4. De leverantörer som är på Bolagsverkets lista över SSBTGU-anslutningar informeras om projektet, och inkluderas om någon kommun pekar ut dem.  Alla leverantörer i punkt 3 och punkt 4 får allmän information om projektet.
 5. Projektet utvecklar och testar bara en handfull kombinationer av verksamhetssystem och e-tjänsteplattformar som blir referens-e-tjänster för alla. Det viktigaste är att samma informationsutbyte fungerar i flera olika kombinationer. Referens e-tjänsterna ska var tillgängliga i öppna etablerade communities och Livsmedelsverket står för den övergripanade förvaltningen.
 6. På sikt, men utanför projektets scope, tillkommer eventuellt flera leverantörer och därmed fler kombinationer utvecklas, testas och förvaltas.

Kommunerna som ingår i arbetsgruppen är Göteborg, Helsingborg, Huddinge, Karlskrona, Mora/Orsa, Norrköping, Sundsvall, Västerås och Örebro.

Kommunerna som ingår i referensgruppen är Eda, Hallstahammar, Halmstad, Härnösand, Kramfors, Kristinehamn, Kungsbacka, Lidingö, Lund, Malmö, Mariestad, Nacka, Nyköping, Nässjö, Osby, Sandviken, Sigtuna, Skaraborg, Skurup, Sollefteå, Solna, Stockholm och Svenljunga.

Kontaktinformation

Projekt

Senast granskad 2022-03-10