4 - Reglerna träder i kraft

Orange bakgrund med vit text, Reglerna träder i kraft.

När en lag, rättsakt, blivit antagen publiceras den i Europeiska unionens officiella tidning, EUT som finns på alla 24 officiella språk som pratas inom EU.

Reglerna träder i kraft och börjar gälla

I rättsakterna som publiceras i EU:s officiella tidning, EUT, framgår när de träder i kraft. Det är ofta den tjugonde dagen efter publicering. Där står också  när de börjar gälla, tillämpas. En rättsakt kan till exempel börja tillämpas efter tre eller sex månader eller ett år efter publiceringen. Avsikten är att alla som berörs av reglerna ska ha tillräckligt med tid att förbereda sig. 

För större rättsakter behövs ofta längre tid. Det beror på att såväl myndigheter som livsmedelsföretag behöver tid för att anpassa sig till de nya reglerna. För brådskande beslut kan tiden från publicering till att de börjar tillämpas däremot vara mycket kort. Då handlar det om så kallade nödåtgärder. 

Information om regler

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2023-11-09