Om oss - lättläst

Livsmedelsverket arbetar för att all mat
som tillverkas, säljs och serveras i Sverige
ska vara ärlig och säker att äta.
Vi arbetar för att det ska bli lätt för människor
att äta mat som är hälsosam och hållbar.
Vi arbetar också för att se till att det finns tillgång till
livsmedel och dricksvatten i både vardag och kris.
Våra verktyg är kunskap, råd,
regler och kontroll.

Att maten är säker betyder att mat och dricksvatten
inte ska innehålla några farliga ämnen
eller smittor som gör att du blir sjuk.

Ärlig mat betyder att du ska få rätt information om maten.
Till exempel att det står rätt på ingrediensförteckningen
och att det inte finns något fusk i produktionen av maten.

Med hållbarhet menar vi att mat och dricksvatten
ska produceras på ett sätt
som gör att människor, djur och miljö mår bra
– i dag och i framtiden.
Och att alla som bor i Sverige ska kunna äta mat
som håller oss friska och ger en jämlik hälsa för alla.

Livsmedelsverkets arbete bygger på kunskap.
Våra råd och beslut har vetenskaplig grund
och är oberoende av särintressen.

Så här arbetar vi för att lyckas med vårt uppdrag:

 • Vi underlättar för företag som arbetar med livsmedel
  så att de kan göra rätt.
 • Vi ser till att lagar och regler är lätta att förstå.
 • Vi arbetar för att kontroll av livsmedel och livsmedelsföretag
  ska vara effektiv och fungera likadant över hela landet.
 • Vi samarbetar med andra, exempelvis andra myndigheter,
  företag och organisationer som arbetar med livsmedel.

Här är några exempel på vad Livsmedelsverket gör:

 • Vi gör kontroller i över 1 400 anläggningar
  som producerar och hanterar mat.
  Till exempel stora mejerier, slakterier,
  företag som packar ägg och företag som hanterar fisk.
 • Våra veterinärer undersöker alla djur
  före och efter att de blir slaktade.
  Det kallas för att besikta djuren
  och varje år besiktar vi flera miljoner vilda och tama djur.
 • Vi analyserar cirka 6 000 prover från mat
  i vårt laboratorium varje år,
  för att undersöka om maten innehåller
  rester från läkemedel eller bekämpningsmedel.
 • Vår webbplats erbjuder information om mat
  som är vetenskapligt grundad, oberoende och aktuell.
Senast granskad 2024-03-28