Kadmium

Kadmium är en metall som finns naturligt i jorden. Det tillförs även åkermarken via luftföroreningar och olika slags gödsel. 

Var finns det kadmium?

Kadmium finns i den mesta maten vi äter men oftast i små mängder. Större mängder kan finnas i njure, lever, vissa delar av skaldjur, det bruna köttet på krabba samt snöbolls- och kungschampinjon.

Hur mycket kadmium får vi i oss?

De flesta i Sverige får i sig mindre kadmium via maten än den mängd som anses skadlig för hälsan. Det är ändå mycket viktigt att minska mängden kadmium där det är möjligt.

Cigaretter innehåller kadmium och rökare får i sig mycket kadmium från tobaksröken.

Personer med järnbrist kan få i sig mer kadmium eftersom järnbrist kan öka upptaget av kadmium.

Är kadmium farligt?

Kadmium stannar kvar i kroppen under lång tid och lagras i njurarna. Om du får i dig mycket kadmium under en längre tid kan njurarna skadas. Risken för benfrakturer kan också öka. Kadmium anses även vara cancerframkallande.

Är det farligt att enbart äta vegetarisk kost på grund av kadmium?

Generellt löper vegetarianer mindre risk att drabbas av en rad olika sjukdomar, som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer.

Men det är alltid så att den som äter mer ensidigt riskerar att få i sig mer av ett speciellt ämne. Därför är det viktigt att variera vad man äter även när man äter vegetarisk kost.

Att äta mycket grönsaker och frukt är bra för alla. Det minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer.

Råd

Både vuxna och barn bör få i sig mindre kadmium. Så här kan du göra för att minska mängden kadmium via maten.

Undvik att äta

  • hel njure från vuxet vilt
  • brunt krabbkött
  • vildväxande snöbolls- och kungschampinjoner.

Barn upp till 12 år bör dessutom undvika att äta

  • hel njure och hel lever från både vilda och tama djur.

Det finns flera sätt att minska intaget av kadmium ytterligare. Att äta varierat - välja olika sorters mat och olika varumärken - är ett bra sätt att undvika att få i sig mycket av ett speciellt ämne. Ett annat sätt är att se till att kroppen får tillräckligt med järn. Leverpastej går bra att äta och är även en viktig järnkälla.

Använd inte keramikkärl av okänt ursprung för att förvara mat. När du lagar mat eller förvarar mat i keramikkärl och emaljerade kärl kan kadmium lösas ut från glasyren och färgen. Sura livsmedel som sura frukter, ättika och juice ökar risken för att kadmium ska lösas ut.

Vad gör Livsmedelsverket?

Vid sidan av de råd Livsmedelsverket ger om vissa livsmedel, kontrollerar vi också om köttprodukter och vegetabilier på den svenska marknaden innehåller kadmium i nivåer över gränsvärdena. Kontrollen av kadmium är en del av ett stort provtagningsprogram som gäller många oönskade ämnen.

För att öka kunskapen om kadmium i livsmedel driver vi olika projekt. Ett exempel är projekten om tungmetaller och mineraler i barnmat (2013, 2018). I ett annat projekt samlar vi in och analyserar sådana livsmedel som bidrar till att vi utsätts för kadmium via maten.

Inom EU arbetar vi för att gränsvärdena för kadmium successivt ska sänkas. Vi för också en löpande dialog med branscher/företag, forskare och andra myndigheter om hur vi kan minska innehållet av kadmium i mat. Samverkan sker bland annat i Kadmiumforum

Fördjupning

Gränsvärden

Metaller

Senast granskad 2019-01-07