Måltider i gruppbostäder (LSS)

Matlagning i en gruppbostad

Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att må bra. Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa. Bra matvanor är en viktig faktor för att må bra.

Nätverksträff 2018 – den 6 september i Växjö

Livsmedelsverket bjuder in till träff för Nätverket för mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning i Växjö den 6 september. Nätverksdagen innehåller föreläsningar och diskussioner kring arbetet med att främja bra matvanor i verksamheter som vänder sig till denna målgrupp. Vi får ta del av medlemmarnas egna presentationer samt diskutera kring vilket stöd som finns och vad som saknas för att utveckla arbetet på området. Vi har också bjudit in Svein Olav Kolset, professor i näringslära vid Oslo universitet, för att berätta mer om den forskning som finns kring mat och hälsa hos människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Deltagande i nätverksträffen är kostnadsfritt men utgifter för resa och eventuellt boende bekostas av deltagarna själva. Boka resa och hotellrum i god tid, det är många som tar sig till Växjö denna helg. Vi samarbetar med Växjö kommun och deras stora mötesplats MAT2018 som hålls 7-8 september.

Bra måltider främjar god och jämlik hälsa

Bra matvanor är en viktig faktor för att må bra. Studier visar att många personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter förknippade med mat och ätande. Det kan leda till ensidiga val av livsmedel och att man inte får i sig den näring man behöver. Men att ha en funktionsnedsättning behöver inte automatiskt medföra en dålig hälsa. En stor del av ohälsan kan beskrivas som onödig.

Stöd i vardagen

För personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårare att förstå hur man kan påverka sin egen hälsa. Därför är det viktigt med stöd i vardagen.

Personal i gruppbostäder kan ge stöd genom att vara förebilder, inspirera och visa på bra alternativ. Stöd till hälsosamma matvanor måste dock alltid ges med största respekt för individens rätt till självbestämmande. För att veta hur olika situationer ska hanteras behöver personalen kunskap, stöd och möjlighet att diskutera med varandra.

För att uppmärksamma betydelsen av god kompetens hos personalen om mat och måltider har Livsmedelsverket tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram broschyren Uppmuntra till bra måltider.

 

Måltidsmodellen med sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker

Använd Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Senast granskad 2018-06-08