Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Här finns information om särskilda krav som Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) ställer för export av livsmedel från Sverige. 

Medlemskap i EaEU

Medlemskap i Eurasiska ekonomiska unionen (EaEU) innebär att varor som får exporteras till något av Ryssland, Belarus (Vitryssland), Kazakstan, Kirgiszistan och Armenien även får exporteras till de övriga länderna inom EaEU. EU - Kommissionen informerar mer om EaEUs gemensamma reglerna för importen på sin webbplats. Här kan du hitta inofficiellt översätt lagstiftning och vägledning till ländernas krav.  

Importrestriktioner till Ryssland

2014 införde Ryssland importförbud för vissa varor från EU och en rad andra länder. Restriktionerna gäller enbart export till Ryssland och omfattar inte Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Armenien. Mer information om vilka produkter som är berörda hittar du på EU-kommissionens hemsida. 

Restriktioner pga djursjukdomsutbrott

Vid djursjukdomsutbrott i Sverige inför Ryssland ofta restriktion för hela landet. Mer information om restriktioner i exporten hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Registrering av anläggning för export till EaEU

Anläggning, vars livsmedel av animaliskt ursprung exporteras till länder inom EaEU, ska vara EU-godkänd och registrerad för export vid den den ryska myndigheten Rosselkhoznadzor. Anläggning som är registrerad vid Rosselkhoznadzor får exportera till de övriga medlemsländerna i EaEU. Alla anläggningar i hela kedjan för det animaliska livsmedlet ska vara registrerade av den ryska myndigheten. Idag registrerar inte Ryssland nya anläggningar för export.

Anläggningar registrerad för export till Ryssland förväntas uppfylla de regler som gäller för export till EaEU och enskilda länderna inom EaEU. Dessa regler är publicerade på Kommissionens webbplats. Särskild kontroll ska utföras på anläggningar som önskar registreras och på tidigare registrerade anläggningar. För mer information se Kontrollwiki.

Avregistreras för export till EaEU

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Ryssland och EaEU kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Senast granskad 2024-05-22