Här kan du rapportera misstänkta biverkningar av kosttillskott

Genom att rapportera misstänkta biverkningar ger du Livsmedelsverket mer kunskap kring hur kosttillskott konsumeras och vilka problem som kan uppstå. Uppgifterna hjälper oss också att ge korrekt information till konsumenter och att förbättra kontrollen av kosttillskott. 

Kontrollmyndighet är i de flesta fall kommunen. Anmäl därför det inträffade till den kommun där du köpt kosttillskottet. Du kan också vända dig direkt till företaget.

Du måste besvara frågor markerade med en * för att  kunna skicka formuläret.

Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få ta del av uppgifter som hanteras och att få eventuella fel rättade.
Jag har tagit del av och förstått informationen och samtycker till behandling av personuppgifter *
Datum för rapporteringen, ÅÅÅÅ-MÅ-DD
 
OM DIG SOM FYLLER I RAPPORTEN
Namn
Telefon, inklusive riktnummer eller mobilnummer
Postadress - gata, stad
E-postadress
Får Livsmedelsverket kontakta dig? *
 
OM PERSONEN SOM UPPLEVDE BIVERKAN
Vem upplevde biverkan?
Kön *
Födelseår, ÅÅÅÅ
Vikt i kg
Längd i cm
 
MISSTÄNKT KOSTTILLSKOTT
Kosttillskottets namn *
Har rekommenderad dos konsumerats?
Varifrån kom kosttillskottet?
 
BIVERKAN
Beskriv biverkans symtom
Beskriv biverkans händelseförlopp med egna ord *
Började äta kosttillskottet, ÅÅÅÅ-MM-DD
Biverkan började, ÅÅÅÅ-MM-DD
Har du slutat äta kosttillskott?
Om ja, när slutade du? ÅÅÅÅ-MM-DD
Har biverkan upphört?
Om du svarade ja - när upphörde biverkan, ÅÅÅÅ-MM-DD
Om kosttillskottet använts igen, kom besvären tillbaka?*
Har biverkan gett orsak till läkarvård?
Andra möjliga orsaker till biverkan?
 
ANDRA KOSTTILLSKOTT/NATURLÄKEMEDELA/LÄKEMEDEL SOM KONSUMERATS UNDER SAMMA PERIOD
Har du ätit andra kosttillskott/naturläkemedel/läkemedel under samma period?
Om ja, vilka?
 
ÖVRIGT
Har du någon ytterligare information om biverkan eller korttillskottet?
 
 

 

Senast granskad 2019-02-18