Planerad slakt - frågor och svar

På denna sida finns svaren på vanliga frågor om hur planerad slakt fungerar.

Reglerna i korthet

Ett slaktschema behövs för att planera kontrollen vid slakt mer effektivt. För dig som har ett slakteri eller vilthanteringsanläggning innebär det en ökad säkerhet att det finns kontrollpersonal på plats när du behöver besiktning i samband med slakt. Schemat ska innehålla när besiktning före och efter slakt ska ske samt slaktens omfattning.

I korthet innebär detta att:

  • För slakterier och vilthanteringsanläggningar ska ett slaktschema för verksamheten fastställas för hela kalenderåret.

  • Samtliga anläggningar ska lämna in önskemål om schema senast den 1 oktober året innan.

  • Livsmedelsverket ska fastställa slaktschema senast den 1 december året innan. 

Vanliga frågor och svar

Jag har svårt att veta om jag har djur att slakta långt i förväg. Vad händer om jag skickar in ett schema men vill ändra mig senare?

Slakterier och vilthanteringsanläggningar kan göra förändringar i planeringen med viss framförhållning.

För tillfälliga ändringar ska dessa anmälas fem dagar innan önskad dag för besiktning. Om ändringen avser tid kring jul, nyår, påsk och sommarmånaderna gäller femton arbetsdagar.

Slakterier som önskar göra större ändringar behöver komma in med önskemål om dem senast två månader innan förändringen ska gälla.

Det är också möjligt att avboka besiktning enligt de tidsangivelser som finns i LIVSFS 2021:9. 

Är reglerna olika för olika typer av slakterier?

Ja, de är delvis olika. För de allra minsta slakterierna  och vilthanteringsanläggningarna, det vill säga de som slaktar maximalt vid tio tillfällen per år, finns möjlighet att lämna  ett mer övergripande önskemål om schema inför varje kalenderår, för att senare anmäla mer i detalj när man önskar besiktning.

Kan det bli svårt för de små företagen att leva upp till reglerna?

Vi har förståelse för att några företag, till exempel de allra minsta slakterierna som slaktar väldigt sällan, upplever det problematiskt att planera sin verksamhet i förväg. Därför har vi infört en ny kategori som vi kallar mindre anläggning, se ovan.

Hur ska företagen göra om de inte har några djur att slakta eller ta hand om när de har planerat det?

Det går att avboka planerad besiktning enligt de tidsangivelser som finns i LIVSFS 2021:9. 

Senast granskad 2023-11-28