Exportintyg för EaEU att beställa

Här hittar du information om exportintyg för export av livsmedel till länder inom EaEU

Pre-exportintyg

Ett pre-exportintyg ska medfölja produkter av animaliskt ursprung när de sänds från Sverige till ett annat EU-land för transport vidare till ett land inom EaEU, exempelvis Ryssland. Intyget visar att varorna uppfyller de krav som Ryssland ställer och utfärdas av din kontrollmyndighet. Intyget gäller till hela EaEU även om det står Russian Federation i intyget.  

Följande pre-exportintyg finns att beställa:

Observera att intygen nedan inte är för utskrift. Intyg måste beställas i original på beställningsblanketten LIVS 215.

Exportintyg

Följande exportintyg finns att beställa:

Observera att intygen nedan är inte för utskrift. Intyg måste beställas i original på beställningsblanketten LIVS 215. Även om det står Russian Federation så gäller intyget till hela EaEU.  

OBS! Ett översättningsfel har smugit sig in i intyget LIVS 211 01 02. Lydelsen under punkt 4.4 ska vara (tidigare oöversatt text är med fet stil):

"Meat and meat products were obtained from the slaughtered animals, which were not fed by feed of animal origin, manufactured from proteins of ruminant origin, excluding milk proteins."

Övrigt

"Administrative-territorial unit" i intygen är länet där exportanläggningen ligger.

"Identification marks" i intygen betyder anläggningens godkännandenummer, exempelvis SE1234EG.  

Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Senast granskad 2021-05-06