Föreskrifter i nummerordning 2011

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2011.

LIVSFS Status Ämne 
2011:19

Inte gällande

Utförsel och export av vissa vildfångade fiskarter från Östersjöområdet

2011:18

Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom
LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

 2011:17

Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom
LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

 2011:16

Upphävd genom
LIVSFS 2020:6 

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning

 2011:15

Upphäver SLVFS 2000:35
Inte gällande

Specificerat riskmaterial

 2011:14

Upphäver LIVSFS 2003:15 och LIVSFS 2008:12
Inte gällande

 Import, sammansatta livsmedel

 2011:13

Ändrar LIVSFS 2003:45
Gällande

 Naturligt mineralvatten och källvatten

 2011:12

Upphäver SLVFS 1993:17
Gällande

Extraktionsmedel vid framställning av livsmedel

 2011:11

Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom
LIVSFS 2021:8

Avgifter, offentlig kontroll

 2011:10

Upphävd genom LIVSFS 2023:5

Material i kontakt med livsmedel

 2011:9

Ändrar LIVSFS 2004:3
Upphävd genom
LIVSFS 2020:1

Import, animaliska livsmedel

 2011:8

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

 Livsmedelshygien

 2011:7

Upphäver LIVSFS 2003:2
Upphävd genom LIVSFS 2023:5

Material i kontakt med livsmedel

 2011:6

Ändrar LIVSFS 2005:21 
Gällande

Offentlig kontroll

 2011:5

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

 2011:4

Ändrar LIVSFS 2007:15
Upphävd genom LIVSFS 2012:4

Tillsatser

 2011:3

Ändrar/omtryck 
SLVFS 2001:30
Upphävd genom LIVSFS 2022:12

Dricksvatten

 2011:2

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom
LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

 2011:1

 Ersätter LIVSFS 2010:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-08-10