Aprikoskärnor

Aprikoskärnor

Aprikoskärnor innehåller ämnen som kan ombildas till giftet vätecyanid. Hur mycket kärnorna innehåller kan variera kraftigt. Livsmedelsverket avråder därför från att äta aprikoskärnor. Själva frukten aprikos går det däremot utmärkt att äta.

Aprikoskärnor äts som snacks och kan också ingå i kosttillskott. De brukar delas in i bittra och söta – men det går inte att se skillnad på dem.

Stor risk för förgiftning

Bittra aprikoskärnor har högre halter av cyanogena glykosider, ämnen som kan ombildas till vätecyanid i kroppen. Vätecyanid gör att blodet inte kan transportera syre lika bra i kroppen. Det kan leda till en allvarlig förgiftning.

Risken för förgiftning är stor även om man bara har ätit ett par bittra aprikoskärnor. Barn är särskilt känsliga, eftersom de får i sig mer vätecyanid i förhållande till sin kroppsvikt. Allvarliga förgiftningsfall och även dödsfall har inträffat.

Ät inte aprikoskärnor

Eftersom det inte går att se skillnad på bittra och söta aprikoskärnor avråder Livsmedelsverket från att äta såväl bittra som söta råa aprikoskärnor. Rådet gäller även kosttillskott med aprikoskärnor eller extrakt av aprikoskärnor.

Bakmassa

Det är ingen fara att äta bakmassa gjord på aprikoskärnor (persipan).

Råd

  • Ät inte aprikoskärnor.
  • Kontakta Giftinformationscentralen om någon har ätit aprikoskärnor.

Fördjupning

I juli 2017 infördes ett gränsvärde inom EU för vätecyanid i aprikoskärnor. Värdet på 20 milligram vätecyanid/kilogram livsmedel gäller för obearbetade hela, malda, krossade och hackade aprikoskärnor.

Även efter att gränsvärdet infördes har det dock hittats aprikoskärnor på den europeiska marknaden som innehållit mycket höga halter vätecyanid. Livsmedelsverket avråder därför fortsatt helt från att äta aprikoskärnor.

Senast granskad 2023-10-16