Metoden RiksmatenFlex

RiksmatenFlex är en web-baserad kostundersökningsmetod som utvecklats av Livsmedelsverket och har använts i Riksmaten ungdom och Riksmaten småbarn. Den är i nuläget validerad för åldersgruppen ungdomar.

Metoden, som antingen kan användas som en öppen kostregistrering eller som en 24-timmars recall, finns tillgänglig för forskare att använda mot en kostnad. I metoden tillgänglig för forskare ingår inte möjligheten att ha med enkätfrågor.

I metoden fyller deltagaren i allt hen ätit och druckit under registreringsdagarna via en webbsida, på mobil, surfplatta eller dator. Beräknat intag kan sedan tas ut av administratör för undersökningen i form av Excel-rapporter.

Metoden används just nu i Riksmaten småbarn. Se filmen om hur det kan se ut för deltagaren att registrera!

 

Är du forskare och skulle vilja använda metoden? Kontakta datauttag@slv.se så får du mer information.

Senast granskad 2024-04-03