Svenska naturliga mineralvatten

Här följer förteckning över svenska naturliga mineralvatten som Livsmedelsverket godkänt och anmält (notifierat) till EU-kommissionen. Dessa naturliga mineralvatten får säljas och marknadsföras som naturligt mineralvatten inom hela EU.

Förteckningen omfattar bara sådana vattentäkter från vilka det finns, eller har funnits, naturligt mineralvatten på marknaden.

Handelsbeteckning

(Trade description)

Vattentäktens namn

(Name of source)

Platsen där vattentäkten är belägen

(Place of exploitation)

Coop

Hellebrunn

Jeppetorp, Hällefors

Guttsta källa

Guttsta källa

Guttsta, Kolsva

Ramlösa

Döbelius källa

Ramlösa Hälsobrunn, Helsingborg

Ramlösa

Jacobs källa

Ramlösa Hälsobrunn, Helsingborg

Storskogen

Storskogens källa

Storskogen 12, Töllsjö

Sätra Brunn

Trefaldighetskällan

Sätrabrunn

Sätra Brunn, Sala

Söderåsen

Söderåsen

Mossvägen, Hofors

Tollagården

Tollagårdens källa

Tollagården, Gesunda

ÅIVE

Åive

Hirvasåive

Åre Water

Åre Källa

Englandsviken, Åre

 

Senast granskad 2023-11-30