Stevia och steviolglykosider

Produkter som innehåller växten stevia får inte säljas inom EU. Däremot är det tillåtet att använda de söta ämnen som utvinns ur stevia, steviolglykosider, som tillsats i livsmedel.

Vad är stevia?

Stevia är en växt som på latin heter Stevia rebaudiana L. Den odlas traditionellt i Sydamerika. Växten innehåller söta ämnen, steviolglykosider, som är ungefär 300 gånger sötare än socker.

Vad är skillnaden mellan stevia och steviolglykosider?

Stevia är själva växten. Steviolglykosider är de söta ämnen som utvinns ur växten och som nu godkänts som livsmedelstillsats.

Är stevia godkänt som livsmedel?

Nej, växten stevia i färsk eller torkad form är inte godkänd som livsmedel inom EU. Detta innebär att produkter som innehåller växten stevia inte får säljas.

Däremot får steviolglykosider, E960, användas som tillsats.Tillsatsen har genomgått omfattande säkerhetsprövningar och får användas som sötningsmedel i begränsade mängder. I EU:s tillsatsförordning står det i vilka livsmedel steviolglykosider får användas och i vilka mängder.

Varför är inte växten stevia godkänd som livsmedel?

För att stevia ska få säljas inom EU räcker det inte med att det är undersökt och testat av företaget. Livsmedlet ska även säkerhetsprövas av myndigheterna i något EU-land. Stevia räknas som ett nytt livsmedel inom EU och säkerhetsprövningen ska visa att stevia inte innebär några hälsorisker för konsumenten.

Hittills har inget företag lämnat tillräckligt underlag för att en säkerhetsprövning ska kunna göras. Därför är inte stevia godkänt som nytt livsmedel och får alltså inte säljas i inom EU.

Går det att köpa steviolglykosider i livsmedelsbutiken?

Det är tillåtet att sälja bordssötningsmedel som innehåller tillsatsen steviolglykosider. Sötningsmedlet finns också som tillsats i läsk och andra produkter på marknaden.

Hur vet man att ett livsmedel innehåller steviolglykosider?

Det finns flera livsmedel på marknaden som är sötade med tillsatsen steviolglykosider. Steviolglykosider ska precis som andra livsmedelstillsatser stå i ingrediensförteckningen med ett så kallat kategorinamn, i det här fallet sötningsmedel och specifik beteckning (namn) eller E-nummer.

Exempel: Sötningsmedel steviolglykosider eller Sötningsmedel E 960.

Dessutom ska uppgiften "innehåller sötningsmedel" finnas i närheten av livsmedlets namn. Om en produkt innehåller både tillsatt socker och sötningsmedel ska uppgiften "innehåller socker och sötningsmedel" finnas i närheten av livsmedlets namn.

Att märka produkter som innehåller tillsatsen steviolglykosider med uppgiften "sötad med Stevia" eller liknande är vilseledande. Produkterna innehåller inte stevia utan vissa ämnen, steviolglykosider, som är utvunna ur stevia.

Det är viktigt att inte blanda ihop stevia med steviolglykosider eftersom de företag som vill sälja växten stevia ännu inte kunnat visa att det  är ett säkert livsmedel. Det finns en risk att konsumenter tror att även växten stevia är godkänd och säker att äta om namnet används i märkningen av produkter med steviolglykosider.

Steviolglykosider som bordssötningsmedel

Det ska framgå av produktbeskrivningen vilka sötningsmedel som bordssötningsmedlet är baserat på. Exempelvis "steviolglykosidbaserat sötningsmedel".

Om produkten innehåller en kombination av flera olika sötningsmedel ska det också framgå av produktbeskrivningen.

Senast granskad 2017-01-17