Föreskrifter i nummerordning 2004

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2004.

LIVSFS Status Ämne 

2004:31

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

2004:30

Ändrar/omtryck LIVSFS 2003:20
Upphävd genom LIVSFS 2007:15

Tillsatser

 2004:29

Ändrar SLVFS 1993:34
Upphävd genom LIVSFS 2012:4

Aromer

 2004:28

Upphäver LIVSFS 2002:17
Inte gällande

Införsel och utförsel till Portugal av vissa livsmedel

 2004:27

Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

 2004:26

Ändrar/omtryck LIVSFS 2003:13 
Gällande

Varustandarder, kakao- och chokladvaror 

 2004:25

Ändrar LIVSFS 2002:33
Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

 2004:24

Ändrar LIVSFS 2004:14 Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

 2004:23

Ändrar/omtryck SLVFS 1999:3
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Avgifter, import

2004:22 

Ändrar/omtryck SLVFS 1998:30 
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Avgifter, offentlig kontroll

2004:21

Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt av tamboskap och hägnat vilt

2004:20

Ändrar LIVSFS 2003:20 Upphävd genom LIVSFS 2007:15

Tillsatser

2004:19

Ändrar/omtryck SLVFS 1999:34
Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

 2004:18

 Ändrar SLVFS 1993:34 Upphävd genom LIVSFS 2012:4

Aromer

 2004:17

Ändrar/omtryck LIVSFS 2002:49
Upphävd genom LIVSFS 2006:13

Provtagning och analys, främmande ämnen

2004:16

Ändrar/omtryck av SLVFS 2001:37
Gällande

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

2004:15

Upphävd genom LIVSFS 2012:4

Gelégodis i minibägare

2004:14

Hela föreskriften
 (sid 1-70)
(sid 71-140)
(sid 141-210)
(sid 211-283)
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

2004:13

Ändrar/omtryck SLVFS 1997:25
Upphävd genom LIVSFS 2009:3

Läkemedelsrester, karenstider vid hantering av fiskvara från odlad fisk

 2004:12

 Ändrar SLVFS 1996:5
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Hantering av livsmedel

 2004:11

Ändrar LIVSFS 2004:3
Upphävd genom LIVSFS 2020:1

Import, animaliska livsmedel

2004:10

Ändrar LIVSFS 2003:15
Upphävd genom LIVSFS 2011:14

Import, vegetabiliska livsmedel

2004:9 

Ändrar LIVSFS 2002:18
Upphävd genom LIVSFS 2009:14

Berikningsmedel i livsmedel för särskilda näringsändamål

2004:8

Ändrar SLVFS 1993:21 Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna/märkning, näringsvärdesdeklaration

2004:7

Ändring/omtryck SLVFS 1993:36
Upphävd genom LIVSFS 2012:3

 Främmande ämnen

2004:6 

Ändrar LIVSFS 2002:33 
Inte gällande

Utförsel och export av fisk från Östersjöområdet

2004:5 

Ändrar SLVFS 1997:27 
Gällande

Livsmedel för särskilda grupper, barnmat

2004:4 

Ändrar SLVFS 1994:46 
Upphävd genom LIVSFS 2008:2

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning

2004:3 

Upphävd genom LIVSFS 2020:1

Import, animaliska livsmedel

2004:2 

Ändring/omtryck SLVFS 1999:34 
Upphävd genom LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

2004:1

 Ersätter LIVSFS 2003:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2020-08-25