Resultat och metoder

I Riksmaten ungdom deltog drygt 3 000 ungdomar i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet.


I undersökningen har drygt 200 klasser från 130 slumpmässigt utvalda skolor från hela Sverige deltagit. Det var lite fler tjejer, 53 procent, än killar som deltog. Två tredjedelar av deltagarna kommer från storstäder och en tredjedel från landsbyggd.

Deltagarna fick registrera vad de åt och drack i två dagar, svara på enkätfrågor, ha på sig en aktivitetsmätare i sju dagar och mäta längd och vikt. Drygt 1000 ungdomar lämnade också blod- och urinprover.

Vi har också gjort en mindre undersökning bland 81 ungdomar 16–19 år, som varken går i skolan eller jobbar.  Ungdomarna rekryterades via kommunerna.  Resultaten från denna undersökning presenteras i ett eget kapitel i rapporten.

Riksmaten ungdom

Senast granskad 2024-02-06