Syna saltet - för hälsan

man i förkläde i kök

Varje år drabbas över 40 000 svenskar av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck ökar risken för dessa sjukdomar. Och för mycket salt höjer blodtrycket. Så syna saltet för din hälsas skull.

Vi svenskar äter mycket mer salt än vad som rekommenderas. Men de flesta tror att de äter ungefär så mycket som rekommenderas, eller bara lite mer.

I salt finns natrium som är viktigt för olika funktioner i kroppen. Men för mycket natrium kan höja blodtrycket, och det i sin tur ökar risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och njurskador. Hjärt- och kärlsjukdom är den allra vanligaste dödsorsaken i vårt land.

Högst 6 gram salt om dagen

De Nordiska näringsrekommendationerna rekommenderar att man äter högst 5,75 gram salt per dag, eller 6 gram avrundat.  Bakgrunden till rekommendationen är en samlad bedömning av studier som har undersökt vilka effekter det salt vi äter har på blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom. Att höga saltintag har negativa hälsoeffekter är tydligt.

Om man äter mindre salt sänks både det systoliska blodtrycket (trycket när hjärtat pumpar ut blodet) och diastoliska blodtrycket (trycket när hjärtat slappnar av). Ju äldre en person är, desto mer påverkas blodtrycket av saltintaget. Både för personer med normalt blodtryck och med högt blodtryck är det bra för hälsan på sikt att äta mindre salt. Blodtrycket sänks hos de flesta som minskar sitt saltintag, inte bara bland de som äter stora mängder salt. Även hos barn som minskar saltintaget sänks blodtrycket. 

Mer än tusen sparade liv varje år

I Danmark har de räknat ut att cirka 1 000 dödsfall per år skulle kunna undvikas om danskarnas saltintag minskade med 3 gram per dag. De äter ungefär lika mycket salt som vi. Om man översätter det till Sverige, med vår folkmängd, skulle det innebära cirka 1 700 sparade liv varje år. Med lägre saltintag skulle sjukligheten i hjärt- och kärlsjukdom sedan stabiliseras på en lägre nivå.

Syna saltet logotyp

Syna saltet

Senast granskad 2024-06-07