Nya livsmedel

Insekter, nya örter och labbodlat kött – nya smaker och nya maträtter lockar. För att skydda konsumenterna ska nya livsmedel granskas och godkännas innan de får säljas.

Sedan tjugo år tillbaka finns det en lag om så kallade nya livsmedel inom EU. Enligt den måste livsmedel och livsmedelsingredienser, som vi inte ätit i någon större utsträckning innan dess, granskas och godkännas innan de kan börja säljas.

Granskning skyddar konsumenten

Orsaken till att livsmedlen måste granskas och godkännas är att den mat som säljs ska vara säker och att du som konsument ska veta vad du köper. Det finns exempel på många växter som innehåller skadliga naturliga gifter.

Andra nya livsmedel kan innehålla ämnen som utsätter överkänsliga och allergiker för risker. Dessutom kan produkterna vara näringsmässigt dåliga.

Nya livsmedel måste godkännas

När ett företag ansöker om godkännande för ett nytt livsmedel ska de visa att det är säkert att äta. Godkännandet riktar sig till det sökande företaget. Om andra företag vill sälja samma produkt måste de garantera att just deras produkt överensstämmer med den som är riskvärderad och godkänd.

Exempel på nya livsmedel

Några exempel på nya livsmedel är

  • insekter
  • oljor som är framställda ur mikroalger
  • labbodlat kött
  • en rad växter och örter som ofta ingår i kosttillskott och sportpreparat.

Även nya produktionsmetoder som användning av UV-behandling för att öka D-vitaminhalten i livsmedel och så kallad nanoteknologi måste granskas och godkännas innan de används.

Insekter

Insekter, och produkter som är framställda ur dem, räknas som nya livsmedel. Inom EU har de inte ätits under tillräckligt lång tid för att vi ska kunna veta att de är ofarliga att äta.

Det innebär att även om insekter mycket väl kan vara bra mat, så ska insekter riskbedömas och godkännas av EU-kommissionen innan de får börja säljas som livsmedel. För att en insektsart ska godkännas får den inte ha gifter i sig eller vara uppfödd på ett sätt som gör att den kan innehålla smittor eller gifter.

Eftersom insektsarter skiljer sig väldigt mycket från varandra måste sådana bedömningar göras för varje art. Mjölmask, hussyrsa, europeisk vandringsgräshoppa och buffalolarv har alla blivit bedömda och godkända som nya livsmedel. Men det finns flera andra insektsarter som under en period får säljas utan godkännande, i väntan på att riskvärderingarna ska bli klara. Det gäller bland annat drönarpuppa och svart soldatfluga.

Det är vanligt att insektsarter, framförallt mjölmask och syrsor, framkallar korsallergiska reaktioner, särskilt hos skaldjursallergiker. Därför är det viktigt att skaldjursallergiker är uppmärksamma på om ett livsmedel innehåller insekter. Livsmedelsverket rekommenderar att skaldjursallergiker ska uppmärksammas på det i märkningen av livsmedlet.

Labbodlat kött

Labbodlat kött är livsmedel som tagits fram som ett alternativ till kött som är producerat med traditionell köttproduktion där man föder upp och slaktar djur. Labbodlat kött tillverkas genom att man tar ett litet prov från en ko eller gris och odlar upp det i en tank. Då bildas en köttmassa som ser ut som och smakar som kött som tagits fram från slaktade djur.

Labbodlat kött är ett nytt livsmedel som inte är godkänt att sälja i EU. Det beror på att ingen ännu har ansökt och visat att labbodlat kött är säkert att äta. EU-kommissionen har därför inte heller tagit ställning till om det är säkert att äta eller inte.

Senast granskad 2023-05-11