Nya livsmedel

Insekter, chiapudding och te på chaga – nya smaker och nya maträtter lockar. Men även om det kan verka krångligt så är det just för att skydda konsumenterna som nya livsmedel inte får säljas utan granskning och godkännande.

Sedan tjugo år tillbaka finns det en lag om så kallade nya livsmedel inom EU. Enligt den måste livsmedel och livsmedelsingredienser, som vi inte ätit i någon större utsträckning innan dess, granskas och godkännas innan de kan börja säljas.

Granskning skyddar konsumenten

Orsaken till att livsmedlen måste granskas och godkännas är att den mat som säljs måste vara säker och att du som konsument ska veta vad du köper. Det finns exempel på många växter som innehåller mycket skadliga naturliga gifter.

Andra nya livsmedel kan innehålla ämnen som utsätter överkänsliga och allergiker för risker. Dessutom kan produkterna vara näringsmässigt dåliga.

Nya livsmedel måste godkännas

När ett företag ansöker om godkännande för ett nytt livsmedel måste de visa att det är säkert att äta. Godkännandet riktar sig till det sökande företaget. Om andra företag vill sälja samma produkt måste de garantera att just deras produkt överensstämmer med den som är riskvärderad och godkänd.

Exempel på nya livsmedel

Några aktuella exempel på nya livsmedel är

  • oljor som är framställda ur mikroalger
  • chiafrön (Salvia hispanica)
  • insekter
  • noni-juice
  • margarinet becelen
  • en rad växter och örter som ofta ingår i kosttillskott och sportpreparat.

Även nya produktionsmetoder som användning av UV-behandling för att öka D-vitaminhalten i livsmedel och så kallad nanoteknologi måste granskas och godkännas innan de används.

Chiafrön, ny användning

Chiafrön räknas som nytt livsmedel inom EU. EU-kommissionen har godkänt användningen av chiafrön som de är eller i olika livsmedel till exempel frukostflingor, fruktblandningar, bakverk, fruktjuicer och matoljor.

Om användningsområdet är helt nytt måste företaget ansöka om godkännande av ett helt nytt livsmedel. Exempel på det är om företaget vill använda chiafrön i ett bröd i högre mängder än vad som anges i godkännandet, eller i en annan livsmedelsform som exempelvis chiapudding, bars och marmelader.

Insekter måste riskbedömas och godkännas

Omkring tio insektsarter har funnits länge på EU:s marknad men inget företag eller myndighet i EU har kunnat visa hur vanligt det varit att de sålts och ätits. Därför bedömer EU-kommissionen att alla insektsarter är nya livsmedel.

Det innebär att även om insekter mycket väl kan vara bra mat, så måste insektsarterna riskbedömas och godkännas innan de får säljas. Det är heller inte tillåtet att föda upp insekter för livsmedelsändamål innan de granskats och godkänts.

Några få länder, England, Belgien och Holland, tolererar i vissa fall försäljning av insekter som mat. Sverige följer liksom de andra EU-länderna EU:s lagstiftning om att insekter inte är tillåtna. Därför måste de som vill sälja insekter ansöka om godkännande.

Det finns frågetecken kring risker för allergier, tungmetaller och naturligt giftiga ämnen i insekter. En annan fråga är att insekterna, precis som annan animalisk mat, måste produceras på en anläggning som är godkänd av EU.

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har nyligen publicerat ett dokument som beskriver vilka risker som skulle kunna förknippas med insekter som mat.

Senast granskad 2016-10-18