Allergi och överkänslighet

Choklad med kakao pudrad över chokladen

Röda prickar, svårt att andas, ont i magen. En del tål inte mat som andra kan äta utan problem. Det viktigaste för dig som är allergiker är att alltid läsa ingrediensförteckningen noga. Det gäller även livsmedel som du handlar ofta eftersom innehållet kan ändras. Om du tror att du har en allergi – kontakta din vårdcentral för att få rätt diagnos.

All mat innehåller proteiner som kan ge allergier. Den mat som oftast ger allergiska reaktioner är mjölk, ägg, fisk, skaldjur, nötter, fröer, vete och baljväxter - som jordnötter och soja. Det som ger upphov till allergin kallas för ”allergen”. Uppskattningsvis har cirka en till tre procent av befolkningen i Europa någon allergi mot mat.

Vad beror allergi på?

Allergi beror på att kroppens normala försvar, immunförsvaret, inte fungerar som det ska. Immunförsvaret uppfattar då vissa ämnen som främmande eller farliga, vilket ger en allergisk reaktion i kroppen. Vi vet inte varför vissa bli allergiska och andra inte. Men vi vet att ärftlighet spelar roll.

De vanligaste symtomen på allergi

Olika människor kan reagera olika på samma ämne. Det kan också skilja på hur stora mängder av ett ämne man reagerar på. För de allra känsligaste räcker det med mycket små mängder för att reagera.

De vanligaste allergiska reaktionerna är symtom från mag-tarmkanalen (illamående, magont, diarré), huden (eksem eller nässelutslag) och/eller luftvägarna (astma). Andra symtom är klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva. En viss andel av allergiker riskerar att drabbas av en så kallad anafylaktisk eller allergisk chock. Det är ett livshotande tillstånd och kan leda till döden om personen inte omedelbart kommer under läkarvård.

Annan överkänslighet än allergi

Cirka 15 procent av Sveriges befolkning lider av någon slags överkänslighet mot mat. Det kan till exempel vara allergi, men också celiaki (glutenintolerans), laktosintolerans eller någon annan överkänslighetsreaktion.

Laktosintolerans är exempel på en överkänslighetsreaktion där immunförsvaret inte är inblandat. Laktosintolerans beror på att kroppen saknar ett enzym. Läs mer om olika överkänslighetsreaktioner via länkarna om bland annat "Mjölk och laktos" och "Celiaki".

Matallergi - vanligast att få som barn

Allergi kan starta vid vilken ålder som helst, men matallergier är vanligast i barnaåren. Hos barn är allergi mot mjölkprotein och ägg vanligast. Många barn växer ifrån denna allergi. Men allergier mot nötter, jordnötter och fisk finns oftast kvar hela livet.

Korsallergi mot mat när du är allergisk mot björkpollen

Den som är allergisk mot björkpollen kan också reagera på exempelvis äpple. Det kallas korsallergi och beror på att björkpollen och äpple innehåller proteiner som liknar varandra. Eftersom många i Sverige lider av just björkpollenallergi, är det därför också många som reagerar på bland annat äpple och även hasselnötter. Korsallergi ger oftast lindrigare symtom som kliande munhåla och svalg.

Den som är ”äkta” nötallergiker reagerar dock på andra allergen i hasselnöt än det som björkpollenallergikerna reagerar på. Den som är ”äkta” nötallergiker får också oftare allvarliga reaktioner.

Kontakta vårdcentralen för rätt diagnos

Om du tror att du inte tål ett livsmedel, vänd dig till din vårdcentral. Det är bra att få en diagnos så att du vet vad du ska undvika. I vissa fall kan du få hjälp av en dietist för att lära dig hur du ska äta.

Läs alltid ingrediensförteckningen

Vad betyder "Kan innehålla spår av"?

Märkningen ”kan innehålla spår av” betyder att livsmedlet i fråga kan vara förorenad med ett visst allergen trots att det inte står på ingrediensförteckningen. Du som är allergisk kan behöva undvika livsmedel som är märkta med "kan innehålla spår av" det som du är allergisk mot. Var extra uppmärksam på choklad- och bageriprodukter eftersom Livsmedelsverket har hittat höga halter av mjölkprotein, jordnöt och hasselnöt i de produkterna.

Det finns inga gränsvärden för hur mycket allergen som kan finnas i ett livsmedel märkt med "Kan innehålla spår av". Undersökningar har visat att halterna av allergen kan variera från obefintliga till mycket höga, och samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Mörk choklad kan innehålla mycket mjölkprotein

Du som har svår mjölkallergi kan behöva undvika mörk choklad även om den inte har mjölk i ingrediensförteckningen eller är märkt med ”kan innehålla spår av mjölk”.  Livsmedelsverket har nämligen hittat höga halter av mjölkprotein i mörk choklad- och produkter som innehöll mörk choklad - trots att de varken hade mjölk i ingrediensförteckningen eller någon "kan innehålla spår av mjölk"-märkning. Ljus choklad eller mjölkchoklad innehåller också mjölk, men där syns det i ingrediensförteckningen och är därmed tydligt för den som behöver undvika mjölk. Prata med din läkare eller dietist om du är osäker på om din mjölkallergi är svår.  

Fördjupning

IgE-förmedlad allergi och ärftlighet

Man brukar dela upp olika sorters allergi i IgE-förmedlad och icke IgE-förmedlad allergi. IgE-förmedlad allergi är den vanligaste formen av allergi. Det kännetecknas av att symtom kommer snabbt när man ätit något man inte tål, vanligtvis inom 15-30 minuter. Personer med IgE-förmedlad allergi har IgE-antikroppar mot det de inte tål. En jordnötsallergiker har IgE-antikroppar mot jordnöt och en äggallergiker har IgE-antikroppar mot ägg. Den proteinbit från exempelvis jordnöt som antikropparna binder till kallas allergen.

Vid icke IgE-förmedlad allergi reagerar immunförsvaret på andra sätt än genom att bilda antikroppar och symtomen kommer senare. Exempel på icke IgE-förmedlad allergi är kontakteksem (nickelallergi) samt en viss typ av mjölkproteinallergi.

De flesta allergiska barn har ärvt sin allergiska läggning från den ena eller båda föräldrarna. Men det är inte alls säkert att föräldrar och barn reagerar mot samma ämne eller får samma symtom. Forskarna vet ännu inte säkert varför vissa blir allergiska medan andra inte blir det.

Allergimärkning

Vissa ingredienser, som är kända för att ge reaktioner, måste alltid anges då de förekommer i ett livsmedel. Dessa ingredienser finns upptagna på en gemensam lista (Bilaga II till Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011). För att underlätta för dig som är allergisk måste det alltid framgå tydligt av livsmedlets namn eller ingrediensförteckning, om det innehåller ingredienser från listan eller tillsatser som utvunnits ur dessa.

Vad ska man göra om man misstänker att ett livsmedel är felmärkt?

Misstänker du att ett förpackat livsmedel är felmärkt eller har en reaktion skett som du misstänker beror på ett felmärkt livsmedel eller fel skolmat? Kontakta i första hand miljökontoret i din kommun. Det är oftast miljökontoret i din kommun eller i kommunen där företaget ligger, som är ansvarig kontrollmyndighet. Sjukvården kan också ta kontakt med Livsmedelsverket för eventuell analys av odeklarerade allergen i det, eller de misstänkta livsmedlen.

Senast granskad 2023-10-19