Avdelningen för livsmedels- och dricksvattenförsörjning

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelning livsmedels- och dricksvattenförsörjning

 • Daniel Karlsson
  Avdelningschef

  Telefon: 018-175578

Enheten för sektor och samverkan

 • Susanne Norén
  Enhetschef

Enheten för livsmedelsförsörjning

 • Mats Johansson
  Enhetschef

Enheten för dricksvattenförsörjning

 • Åsa Signer
  Enhetschef

Senast granskad 2024-01-14