Kategori Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning
1501 Scanfjord Mollösund AB Gamla vägen 17 474 70 Mollösund Bohusläns blåmusslor
2223 Guldhaven Pelagiska Påläng Stenbäcksvägen 49 952 04 Påläng Kalix Löjrom
2257 Gunnar och Lena Nilsson Jorbruk och Fiske Sören 646 950 40 Töre Kalix Löjrom
2260 Lindbloms fisk AB Storön 131 952 91 Kalix Kalix Löjrom
2262 Roger Andersons Fiske Centralvägen 50 952 50 Kalix-Nyborg Kalix Löjrom
2263 Kent Haglund Svedjevägen 22 952 51 Kalix Kalix Löjrom
2266 Leif Olfosson Johannisbergsvägen 23 952 51 Kalix Kalix Löjrom

2267
Kjell Strömbäck  Sjöbodvägen 3 952 50 Kalix-Nyborg Kalix Löjrom
2293 Mats Innala Bodvägen 9  953 95 Nikkala Kalix Löjrom
2295 Ingvar Lerdin Fridhemsvägen 29 953 94 Haparanda Kalix Löjrom
2298 Maria och Mikael Lundbäck Siknäs 258 950 40 Töre Kalix Löjrom
2300 Bröderna Klemmings Dykhjälp HB Ångbåtsbryggan 1 457 72 Grebbestad Grebbestadostron
2310 Brynolf Lindgren Stenbäcksvägen 12 952 04 Påläng Kalix Löjrom
2313 Bröderna Stålarm AB Hindersön 15 974 99 Luleå Kalix Löjrom
2314 Dag Hjelte AB Bälinge byaväg 28 975 94 Luleå Kalix Löjrom
2315 Bröderna Ökvist HB Box 186 971 06 Luleå Kalix Löjrom
2317 Blomqvist & Son AB Lövskärsvägen 790   974 55 Luleå Kalix Löjrom
2318 Allan Luthström Strandstråket 17 953 95 Nikkala Kalix Löjrom
2319 Holms Fiske AB Engströmsvägen 32 975 95 Luleå Kalix Löjrom
2320 Viktor Medström Fiskarvägen 7 953 94 Seskarö Kalix Löjrom
2322 Stefan Ökvist AB Box 50132 973 24 Luleå Kalix Löjrom
2323 Thoma Innala AB Gaddvägen 5 974 55 Luleå Kalix Löjrom
2324 Olov Innala Hamnvägen 250 953 95 Nikkala Kalix Löjrom
2326 Stig Gren Box 168 971 05 Luleå Kalix Löjrom
2327 Urban Wik Karl Oskars väg 1 952 50 Kalix-Nyborg Kalix Löjrom
2328 PES fisk Skoghemsvägen 4 952 71 Karlsborgsverken Kalix Löjrom
6045 Arne Luthström Hamnvägen 235 953 95 Nikkala Kalix Löjrom
6048 Robert Kattilavaara Vestmanvägen 13 952 50 Kalix-Nyborg Kalix Löjrom
6051 Brändö Fisk AB Brändönäset 16 975 97 Luleå Kalix Löjrom
6310 Thomas Bergqvist Sören 257 952 44 Töre Kalix Löjrom
6311 Guldhaven Pelagiska Energivägen 3 952 21 Kalix Kalix Löjrom
6377 Öhlunds Skogsmaskin AB Ekorrstigen 27 952 42 Kalix Kalix Löjrom
6456 Rom & ReskapLars Segerlund c/o Lars Segerlund, Ängsvägen 16 952 51 Kalix Kalix Löjrom
6459 Håkan Eskelinen AB Södra Hillerströms strand 17 953 95 Haparanda Kalix Löjrom
6515 Oscar Innala Aluddsvägen 10 953 94 Seskarö Kalix Löjrom
6516 Brändö Fiske och sjötjänst Brändö Hamnväg 9 975 97 Luleå Kalix Löjrom
6566 Kalixfiskarn Björkforsvägen 21 B 952 72 Sangis Kalix Löjrom
6570 Storöns fisk Storön 615 952 91 Kalix Kalix Löjrom
6804 Fa: Mikael Lundbäck Fiske Smedjevägen 7 952 43 Töre Kalix Löjrom
6228 Jens-Peder Abrahamsson, Östersundets Fisk Sundsören 108 542 92 Mariestad Vänerlöjrom
6229 Brommösunds Fisk AB Brommösund, Sjöliden 1 542 91 Torsö Vänerlöjrom
2154 Badängens Rök & Fiskeri AB Allmänna vägen 26 547 72 Otterbäcken Vänerlöjrom
6226 Jörgen Karlsson/Jörgen Karlsson´s Fisk Skogshyddan 1 542 66 Sjötorp Vänerlöjrom
6235 Anders Jonsson, Enskild firma  Ljungströmsvägen 7C 531 53 Lidköping  Vänerlöjrom
6227 Boris Åström Torsö Norra Nyborg 1 542 91 Torsö Vänerlöjrom
2330 T Möller Boat & Fishing AB Kinnegatan 27 A 531 33 Lidköping Vänerlöjrom
2117 Hörvikens Fisk AB Annedal, Kållandsö 531 99 Lidköping Vänerlöjrom

           
 
  
 

 

Tillverkare av skyddade beteckningar

Senast granskad 2023-10-10