NRL Marina biotoxiner

I NRL ansvarsområdet för marina biotoxiner (MB) ingår tre olika ämnesgrupper av marina biotoxiner: paralytiska toxiner (PSP), dinofysistoxiner (DSP) och amnesiska toxiner (ASP).

Alla tre toxingrupper kontrolleras i samtliga typer av tvåskaliga blötdjur som produceras i svenska vatten: blåmusslor, hjärtmusslor samt europeiska och stillahavsostron.

Livsmedelsverket är det NRL som ansvarar för kontroll av tvåskaliga blötdjur i Sverige och är därmed en del i det nätverk som styrs från det europeiska referenslaboratoriet, EURL MB, som är placerad vid Universitetet i Vigo, Spanien.

Färska musslor och ostron måste vara kontrollerade för att få säljas som livsmedel. Kontrollen innebär att musslor, ostron och det vatten de lever i undersöks för algtoxiner (biotoxiner) varje vecka. Kontrollen görs i enlighet med Europeisk lagstiftning och analyserna utförs på ett offentligt laboratorium (OFL) som Livsmedelsverket godkänt, övervakar samt ger tekniskt och vetenskapligt stöd till.

Samtliga kemiska metoder för analys av marina biotoxiner finns på Livsmedelsverket och används årligen för att kontrollera och upprätthålla den nationella kompetensen genom analys av kompetensprövningsprover som skickas från EURL MB till alla NRL (PT-profficiency test).

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2023-06-07