Tidigare operativa mål

På denna sida hittar du information om de operativa mål myndigheterna i livsmedelskedjan har haft under tidigare perioder. Här finns även information om kontrollprojekt och större aktiviteter som myndigheterna har arbetat med för att bidra till att nå målen i den nationella kontrollplanen. 

 

Mål, åtgärder och aktiviteter inom områdena växtskadegörare, foder, animaliska biprodukter, djurhälsa-smittskydd, djurskydd, veterinärmedicinska preparat, ekologisk produktion samt gränskontroll 2018-2022.


Här finns de operativa målen som gällde för ovanstående områden under 2018-2022. Målen är framtagna av Jordbruksverket tillsammans med de operativa kontrollmyndigheterna för att bidra till att nå de övergripande målen.

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2017-2019 

Här finns de operativa mål som gällde för livsmedelskontrollen åren 2017-2019 samt samordnade kontrollprojekt och andra aktiviteter som genomfördes under 2018-2019.

Operativa mål för livsmedelskontrollen 2020-2022

Här finns operativa mål  och samordnade kontrollprojekt  för livsmedelskontrollen för perioden 2020-2022.

Nationell kontrollplanering primärproduktion 2020-2023

Här hittar du den detaljerade nationella planeringen av foder- och livsmedelskontrollen i primärproduktionen 2020 till 2023. Planen uppdateras årligen och innehåller preliminära planen för de efterföljande åren.

Senast granskad 2024-02-06