Nyheter - nationella kontrollplanen

 • Uppdaterade texter om vilseledande och bedrägliga ageranden på NKP-webben

  Den nationella kontrollplanen, NKP, ska säkerställa att kontroll utförs inom alla kontrollförordningens områden. Därför har några sidor uppdaterats med avseende på bedrägliga och vilseledande förfaranden.

  2024-03-27 -

 • Ny gemensam process för operativa mål

  En ny process för framtagande av operativa mål har tagits fram, med syftet att förenkla för kontrollmyndigheterna och öka deras delaktighet.

  2023-08-22 -

 • Nu är Livsmedelsverkets kontrollprojekt för 2024 beslutade

  Nu är kontrollprojekten för 2024 beslutade. Nästa år handlar de om glykoalkaloider i potatis och kontroll av honung.

  2023-08-21 -

 • Nu finns operativa mål för livsmedelskontrollen 2023-2025 på NKP-webben

  Nu finns de nya operativa målen för livsmedelskontrollen på NKP-webben. Målen gäller för den kommande perioden 2023-2025 och har tagits fram i samråd med både företag och myndigheter.

  2022-05-24 -

 • Nu finns operativa mål, indikatorer och aktiviteter för 2022-2025 på NKP-webben

  Nu finns nya operativa mål, indikatorer och aktiviteter för områdena animaliska biprodukter, djurhälsa, foder samt växtskadegörare på NKP-webben. De gäller perioden 2022-2025. Målen är framtagna av Jordbruksverket i samverkan med referenspersoner för berörda kontrollmyndigheter som har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast samt förslag till förändringar och tillägg i mål, indikatorer och aktiviteter. 

  2021-11-01 -

 • Nya Nationella revisionsmål 2022–2024

  Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Revisionerna förebygger och förhindrar framtida problem, samt bidrar till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll i landet.

  2021-10-29 -