Nyheter - nationella kontrollplanen

 • Nu finns operativa mål för livsmedelskontrollen 2023-2025 på NKP-webben

  Nu finns de nya operativa målen för livsmedelskontrollen på NKP-webben. Målen gäller för den kommande perioden 2023-2025 och har tagits fram i samråd med både företag och myndigheter.

  2022-05-24 -

 • Nu finns operativa mål, indikatorer och aktiviteter för 2022-2025 på NKP-webben

  Nu finns nya operativa mål, indikatorer och aktiviteter för områdena animaliska biprodukter, djurhälsa, foder samt växtskadegörare på NKP-webben. De gäller perioden 2022-2025. Målen är framtagna av Jordbruksverket i samverkan med referenspersoner för berörda kontrollmyndigheter som har fått möjlighet att lämna synpunkter på utkast samt förslag till förändringar och tillägg i mål, indikatorer och aktiviteter. 

  2021-11-01 -

 • Nya Nationella revisionsmål 2022–2024

  Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem. Revisionerna förebygger och förhindrar framtida problem, samt bidrar till ett bättre resursutnyttjande och en mer verkningsfull kontroll i landet.

  2021-10-29 -

 • Så blir 2022 års samordnade kontrollprojekt för livsmedelskontrollen

  Kontroll av information om allergener samt om akrylamid i kaffe och barnmat. Det blir fokus för de samordnade kontrollprojekten 2022.

  2021-07-05 -

 • Nationell kontrollplanering primärproduktion 2021

  Nu finns den nationella kontrollplaneringen för foder och livsmedel i primärproduktionen 2021-2023 på NKP-webben. 

  2020-11-09 -