Natrium/Salt

Saltströare och en liten hög med salt

Natrium är ett nödvändigt grundämne i kroppen som finns i kroppsvätskan utanför cellerna men även i skelettet. Natrium är viktigt för syra-basbalansen samt vatten- och saltbalansen i kroppen. Balansen mellan natrium och kalium påverkar blodtrycket.

Natrium behövs också för nervernas normala funktion och för upptaget av glukos och vissa aminosyror.

Hur får vi i oss natrium?

Den största källan till natrium är salt och andra typer av bordssalt och havssalt. Både salt som vi själva har på maten och salt som tillsätts under tillverkning av hel- och halvfabrikat bidrar. Natrium finns även i livsmedel som kött, fisk och spannmål.

Hur mycket natrium behöver vi?

Enligt de Nordiska Näringsrekommendationerna bör intaget av salt minska hos de flesta vuxna i befolkningen. Natriumintaget bör be­gränsas till max 2,3 g/dag, vilket motsvarar 5,75 g salt per dag. Genom att begränsa intaget av natrium till dessa nivåer förväntas risken för kronisk sjukdom, såsom högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom, minska i befolkningen. Saltintaget hos barn bör också begränsas och för barn 2-10 år bör det begränsas till runt 3-4 gram salt per dag.

Maxintag av natrium och salt per dag varierar för olika åldrar:

Kön/Grupp/Ålder Maxintag natrium Maxintag salt
Barn 7-11 mån 0,37 gram 0,925 gram
Barn 1-3 år 1,1 gram 2,75 gram
Barn 4-6 år 1,4 gram 3,5 gram
Barn 7-10 år 1,7 gram 4,25 gram
Barn 11-14 år 2,0 gram 5,0 gram
Barn 15-17 år 2,3 gram 5,75 gram
Kvinnor och män över 18 år 2,3 gram 5,75 gram

Natriumbrist

Brist på natrium är mycket ovanligt men akut brist kan uppstå vid extrema tillfällen till exempel långvarig magsjuka eller stark svettning.

Kan man få i sig för mycket natrium?

För mycket natrium (salt) kan vara en orsak till högt blodtryck, vilket i sin tur bidrar till att öka risken för hjärtinfarkt, hjärtsvikt, stroke och skador på njurarna. För att minska risken för högt blodtryck i befolkningen bör intaget av salt inte överstiga 6 gram per dag, det vill säga max 2,3 gram natrium per dag.

Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-04-25