Om oss

Vi arbetar för att maten som produceras, säljs och serveras i Sverige ska vara säker och ärlig, för ett samhälle där det är lätt för människor att äta på ett hälsosamt och hållbart sätt, och för en trygg livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag och kris. Våra verktyg är kunskap, råd, regler och kontroll.

Med säker mat menar vi att ingen ska bli sjuk av maten på grund av farliga ämnen eller smittor i mat och dricksvatten.

Ärlig mat för oss är att konsumenten får rätt information om maten. Att ingrediensförteckningen stämmer, att märkningen inte lovar mer än den kan hålla och att det inte finns fusk i livsmedelsproduktionen.

Hållbarhet för oss är att mat och dricksvatten produceras så att människor, djur och miljö mår bra – idag och i framtiden. Att alla som bor i Sverige äter på ett sätt som motverkar sjukdom och främjar jämlik hälsa.

Livsmedelsverkets arbete är kunskapsbaserat - beslut och råd vilar på vetenskaplig grund och är oberoende av särintressen.  

För att lyckas behöver vi

  • Underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt och att det ska vara lätt att förstå lagar och regler.
  • En effektiv kontroll som sker på samma sätt i hela landet.
  • Samarbeta nära med andra myndigheter och samhällsaktörer, samt med företag och organisationer i livsmedelsbranschen. 

Några exempel på hur vi arbetar:

  • Vi kontrollerar äggpackerier, större mejerier, fiskanläggningar med mera samt alla slakterier och vilthanteringsanläggningar, totalt drygt 1 400 anläggningar.
  • Alla fyrfota djur besiktigas av en veterinär från Livsmedelsverket både före och efter slakt. Varje år besiktigar vi flera miljoner tamboskap, ren och vilt.
  • I Livsmedelsverkets laboratorium analyseras årligen cirka 5 000 prover för att undersöka om det finns läkemedelsrester , oänskade ämnen eller bekämpningsmedel i livsmedel.
  • Vår webbplats erbjuder vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information om mat. Under 2023 hade den omkring 11 miljoner besök.
Livsmedelsverkets besöksingång i huset som går under namnet Celsiushuset.

Ring, e-posta eller besök oss

Kontakta Livsmedelsverket på det sätt som passar dig och ditt ärende bäst.
Inspelning av intervju med Emma Ankarberg på Livsmedelsverket

Flera tusen intervjuer om året

Här finns vägen in till Livsmedelsverkets experter. Du hittar också pressmeddelanden, kommentarer och debattartiklar.

Kontroll för kvalitet

Här arbetar du för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt. Här gör du skillnad för många, varje dag.
Senast granskad 2024-03-28