Om oss

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet. Vi arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för hållbara matvanor.

Vi driver och samordnar beredskapsplaneringen för att försörjningen av livsmedel, inklusive dricksvatten ska fungera även i kris och värsta fall krig.

Mat, dricksvatten och matvanor är centrala för ett hållbart samhälle. Därför är miljöfrågor integrerade i Livsmedelsverkets uppdrag.

Några exempel på hur vi arbetar:

  • Vi kontrollerar äggpackerier, större mejerier, fiskanläggningar med mera samt alla slakterier och vilthanterinsanläggningar, totalt drygt 1 400 anläggningar.
  • Alla fyrfota djur besiktigas av en veterinär från Livsmedelsverket både före och efter slakt. Varje år besiktigar vi flera miljoner tamboskap, ren och vilt.
  • I Livsmedelsverkets laboratorium analyseras årligen cirka 6 000 prover för att undersöka om det finns läkemedelsrester eller bekämpningsmedel i livsmedel.
  • Vår webbplats erbjuder vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information om mat. Under 2020 hade den drygt 10 miljoner besök.
Livsmedelsverkets besöksingång i huset som går under namnet Celsiushuset.

Ring, e-posta eller besök oss

Kontakta Livsmedelsverket på det sätt som passar dig och ditt ärende bäst.
Inspelning av intervju med Emma Ankarberg på Livsmedelsverket

Flera tusen intervjuer om året

Här finns vägen in till Livsmedelsverkets experter. Du hittar också pressmeddelanden, kommentarer och debattartiklar.

Kontroll för kvalitet

Här arbetar du för djurens bästa, för konsumenternas hälsa och för att underlätta för livsmedelsföretagen att göra rätt. Här gör du skillnad för många, varje dag.
Senast granskad 2023-01-11