Livsmedelskontroll

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel  att förstå.

Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Kommuner

Kommunerna kontrollerar exempelvis dricksvattenproducenter, butiker, restauranger, skolkök och organisationer. Totalt omkring 65 000 företag och organisationer.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av primärproducenter som enskilda jordbruk, men också av exempelvis uppfödare, fiskare och bärplockare. Länsstyrelserna kontrollerar även att kommunernas kontroll följer lagstiftningen.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är den  som leder och samordnar landets livsmedelskontroll. Verket kontrollerar dessutom själv äggpackerier, viss verksamhet kopplad till musslor, större mejerier, fiskanläggningar med mera och har ständig kontroll på alla slakterier, totalt drygt 1300 anläggningar.

För att göra kontrollen likvärdig över hela landet granskar Livsmedelsverket kommunernas livsmedelskontroll. Verket kontrollerar också att länsstyrelsernas kontroll följer lagstiftningen.

EU

Livsmedelslagstiftningen är, med några få undantag, gemensam för EU. EU kontrollerar att medlemstaterna livsmedelskontroll följer den gemensamma lagstiftningen. Det gör man genom Food and Veterinary Office, Dublin, Irland.

Senast granskad 2022-04-19