Myndigheterna kontrollerar att ditt företag följer reglerna - lättläst

Ditt livsmedelsföretag kommer att få regelbundna besök
av en inspektör från en kontrollmyndighet.
Inspektören kontrollerar så att du följer alla regler för företag.
Här kan du läsa om vad inspektören gör under kontrollen
och vad som händer efteråt.

Så här går en myndighetskontroll till

En kontroll innebär att ditt företag får besök
av en person som arbetar på en myndighet,
en så kallad inspektör.

Inspektören har en plan för vad som ska kontrolleras
vid varje besök.

Du ska kunna visa för inspektören att du vet om
vilka risker som finns för livsmedlen
och att företaget har rutiner för att minska riskerna.
Du ska också kunna visa att du följer alla regler
som gäller för de saker som inspektören kontrollerar.
Det kan till exempel handla om att

 • du kan visa att du är noga med att städa
  och hanterar livsmedlen på rätt sätt och med rätt temperatur
 • du informerar den som ska köpa eller äta din mat
  om den innehåller saker som kan orsaka allergi
 • du kan visa dokument på var livsmedlen kommer från
  och vem du ska sälja till
 • allt material som du använder för att förvara, tillverka eller packa
  dina livsmedel i är gjort för just livsmedel.

När kommer inspektören och vad kostar det?

Första gången ditt företag ska få en kontroll
får du oftast veta i förväg när inspektören kommer på besök.
Därefter kontrolleras ditt företag regelbundet
utan att du får veta om när inspektören ska komma.

Ditt företag måste betala en avgift varje gång du får en kontroll.
De enda livsmedelsföretag som inte behöver betala avgift
är de som tillverkar råvaror,
alltså de som odlar, föder upp djur, jagar, fiskar eller gör honung.

Hur ofta blir företag kontrollerade?

Alla livsmedelsföretag blir kontrollerade regelbundet.

Men hur ofta ett företag blir kontrollerat
beror på vilka risker företaget arbetar med.
Till exempel:
Om ditt livsmedelsföretag hanterar stora mängder mat
som skulle kunna göra människor jättesjuka om maten hanteras fel,
så får du fler kontroller än ett företag
med mindre känsliga livsmedel.

Många caféer, restauranger och matbutiker
kontrolleras ungefär en gång om året.
De företag som odlar mat eller föder upp djur
kontrolleras inte lika ofta.

Livsmedelsverket kontrollerar alla djur på slakterier
– både före och efter slakt.

 • begränsa eller förbjuda att ditt företag säljer livsmedel
 • bestämma att dina livsmedel ska dras tillbaka
  från affären och förstöras
 • stänga av hela eller delar av ditt företag
  under en period
 • stänga ner hela eller delar av ditt företag för alltid.

Alla de här åtgärderna är till för att skydda människors hälsa.
Det handlar om att stoppa försäljningen av livsmedel
som kan göra människor sjuka.

Hur gör du för att överklaga ett beslut?

Du kan överklaga om ditt företag har fått ett beslut
om en åtgärd eller ett förbud som du inte är nöjd med.

Du ska skriva ner vilket beslut det gäller och
vad du vill att myndigheten ska ändra på.
Sedan ska du skicka din överklagan
till myndigheten som utförde kontrollen.

Du måste skriva och skicka din överklagan
inom tre veckor efter att du fick beslutet.

Vilken myndighet ansvarar för att kontrollera ditt företag?

Olika myndigheter kontrollerar olika livsmedelsföretag.
De myndigheter som är så kallade kontrollmyndigheter
i Sverige är kommunerna, länsstyrelserna och
Livsmedelsverket.

De flesta livsmedelsföretag kontrolleras av sin kommun.
Det gäller till exempel restauranger, caféer,
och mataffärer.

Om du har ett livsmedelsföretag som odlar,
föder upp djur, jagar, fiskar eller tillverkar honung
så kallas det för primärproduktion.

Då är det länsstyrelsen som kontrollerar ditt företag.

Livsmedelsverket kontrollerar till exempel
slakterier och mejerier.

I den här tabellen kan du se vilken myndighet
kontrollerar olika livsmedelsföretag:

Exempel på typ av företag Kontrollmyndighet
Kafé/Restaurang/Servering/Foodtruck Kommunen
Dricksvattenproducent      Kommunen
Skolkök/sjukhuskök/servering inom äldreomsorg Kommunen
Livsmedelstransporter Kommunen/länsstyrelsen
Livsmedelsbutik Kommunen
Odlare (primärproduktion)  Länsstyrelsen
Djuruppfödare (primärproduktion) Länsstyrelsen
Mjölk/ägg/honungsproducenter (primärproduktion) Länsstyrelsen
Fiskare/bärplockare/jägare (primärproduktion) Länsstyrelsen
Slakteri  Livsmedelsverket
Äggpackeri  Livsmedelsverket
Vissa mejerier Livsmedelsverket
Servering ombord på tåg Livsmedelsverket
Vin- och sprittillverkning  Livsmedelsverket

 

Senast granskad 2024-03-15