Uppdrag att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin (Livsmedelsverket)

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra nedan beskrivna åtgärder under åren 2020–2022 inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2024-05-22