Uppdrag att samordna kommunikationsinsatser i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringen ger Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna i uppdrag att samordnat genomföra kommunikationsinsatser om vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna länsstyrelsernas genomförande av uppdraget.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2024-05-22