Öppna data

Här hittar du de data som Livsmedelsverket erbjuder som öppna data.

Information som framställs eller samlas in av myndigheter är ofta användbar utanför den egna verksamheten. Öppna data är data som är fritt tillgänglig och används av bland annat forskare, utvecklare och andra intresserade för till exempel studier, bygga tjänster och ta fram statistik.

Målet är att ge så många som möjligt tillgång till Livsmedelsverkets data på ett enkelt sätt.

En kvinna som läser innehållsförteckningen på ett livsmedel i en butik.

Livsmedelsdata

Med detta API kan du få data från Livsmedelsdatabasen som innehåller drygt 2400 livsmedel och maträtter.
""

Matvanor

Med detta API kan du få data från matvaneundersökningarna Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11.
Senast granskad 2024-03-18