Öppna data

Här hittar du de data som Livsmedelsverket i dag erbjuder som öppna data.

Information som framställs eller samlas in av myndigheter är ofta användbar utanför den egna verksamheten. Öppna data är data som är fritt tillgänglig och används av bland annat forskare, utvecklare och andra intresserade för till exempel studier, bygga tjänster och ta fram statistik.

Målet är att ge så många som möjligt tillgång till Livsmedelsverkets data på ett enkelt sätt.

Pojke handlar i en butik

Livsmedelsdata

Med detta API kan du få data från Livsmedelsdatabasen som innehåller knappt 2100 livsmedel och maträtter.
""

Matvanor

Med detta API kan du få data från matvaneundersökningarna Riksmaten barn 2003 och Riksmaten vuxna 2010-11.
Senast granskad 2022-09-06