Starta livsmedelsföretag - lättläst

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på
när du planerar att starta ett livsmedelsföretag.
Ett livsmedelsföretag kräver att du har goda kunskaper
om regler för till exempel hygien,
så att maten som du hanterar är säker för kunden att äta.

Det här är ett livsmedelsföretag

Livsmedel är all mat och dryck,
men också till exempel godis, kosttillskott och snus.

Livsmedelsföretag är alla företag som på något sätt
arbetar med livsmedel.

Livsmedelsföretag är verksamheter som

 • serverar mat och dryck, till exempel restauranger,
  pizzerior, caféer och skolkök
 • säljer mat och dryck, till exempel mataffärer, apotek,
  glasskiosker och försäljare på torg
 • tillverkar livsmedel – både stora och små företag,
  till exempel mejeri, bryggeri, bageri och konditori
 • distribuerar livsmedel – företag som köper livsmedel
  från tillverkare och säljer till affärer,
  de lagrar och transporterar ofta livsmedlen också
 • odlar råvaror eller föder upp djur,
   företag som exempelvis odlar vete eller grönsaker,
  eller föder upp djur för slakt.

Om du startar en sådan verksamhet är det alltså
ett livsmedelsföretag som du startar.

Du kan driva din verksamhet som ett bolag eller som privatperson.
Ett livsmedelsföretag kan också drivas av en förening eller en kommun.

Innan du startar ett livsmedelsföretag

Här kan du läsa om vilka saker du behöver göra
innan du kan starta ditt livsmedelsföretag.

Registrera ditt företag

Du ska börja med att registrera din verksamhet
hos den myndighet som har ansvar för att kontrollera det.
De flesta livsmedelsföretag
kontrolleras av kommunen,
men ibland är det länsstyrelsen eller Livsmedelsverket.

Det räcker inte alltid med att registrera ditt företag,
i vissa fall måste du i stället
få det godkänt av myndigheten.

Välj lokaler som passar för livsmedel

Du ska planera och organisera din verksamhet
så att ingen blir sjuk av maten som du serverar eller säljer.
Därför behöver du ha en lokal som passar för att hantera mat.
Lokalen ska till exempel vara lätt att städa
och det ska finnas tillgång till rent vatten.
All utrustning som du behöver
för att laga och servera maten ska också vara lätt att hålla ren.

Planera så att du kan följa reglerna för god hygien

Det finns många regler som du måste följa
för att hålla god hygien i ditt företag.
God hygien är alla saker som du måste göra
för att din mat ska vara säker att äta,
till exempel hålla rent och hantera maten på rätt sätt.

Du kan följa reglerna för god hygien på olika sätt
beroende på vilken typ av verksamhet du har
och ändå uppfylla lagkraven.
Det finns alltså flera sätt att arbeta på för att maten ska vara säker,
men det är alltid ditt ansvar att göra.

Du ska planera för hur du ska

 • hålla koll på att din lokal och utrustning är ren
 • hantera maten
 • lämna rätt information om maten till kunderna.
  Det kallas för egenkontroll.

Ditt livsmedelsföretag ansvarar
för att maten är säker

Ditt livsmedelsföretag ansvarar alltid för att maten
som du hanterar på något sätt
är säker för kunderna att äta.
Dina kunder ska också få rätt information om maten,
så att de kan vara säkra på vad de köper och äter.
Nästan alla regler om livsmedel kommer från EU
och gäller för alla små och stora företag inom hela EU.
Det är viktigt att du vet om vilka regler som gäller
för ditt livsmedelsföretag.

Myndigheter som kontrollerar
så att din mat är säker

Kommunen, länsstyrelsen och Livsmedelsverket
är de myndigheter som kontrollerar att livsmedelsföretag
följer reglerna
– de kallas för kontrollmyndigheter.
De kontrollerar att du som driver företaget tar ditt ansvar
för att livsmedlen som du hanterar är säkra att äta.
De kontrollerar också att du följer
de lagar och regler som finns.
En kontroll innebär att du får besök av
en inspektör från kontrollmyndigheten.

Ditt företag kontrolleras regelbundet

Hur ofta du får kontroller beror på
hur pass stora risker det finns i ditt företag.
Kontrollbesöken är oftast oanmälda.
Det betyder att du inte får veta i förväg
när inspektören ska komma.

Ditt företag måste betala en avgift varje gång du får en kontroll.
Här är exempel på saker som inspektören kontrollerar:

 • att din lokal uppfyller kraven för din verksamhet,
  kraven på lokal är olika för olika verksamheter
 • att det finns rutiner för hygien och egenkontroll, till exempel städning
 • att du kan visa varifrån du köper alla dina livsmedel,
  att du kan visa vilka företag du säljer dina livsmedel till.
  Det kallas för spårbarhet.
 • att du ger information om dina livsmedel till kunderna
  och att den informationen stämmer.

Kontroller för företag som producerar råvaror

Livsmedelsföretag som producerar råvaror kallas för primärproducenter.
Det är företag som odlar exempelvis grönsaker och spannmål,
föder upp djur för slakt, fiskar eller tillverkar honung.
Om du har ett livsmedelsföretag som tillverkar råvaror
så ska du bland annat dokumentera när djuren får läkemedel
eller om du använder bekämpningsmedel till dina odlingar.
Du behöver också se till att ditt företag
följer de regler som gäller för alla livsmedelsföretag.
Ditt företag betalar avgift för alla kontroller.

Du kan få hjälp och råd

Ditt livsmedelsföretag ansvarar alltid för att maten
som du transporterar, tillverkar, förvarar, lagar säljer eller serverar
är säker för kunderna att äta.
Men du har rätt att få hjälp och råd av den kontrollmyndighet
som kontrollerar ditt företag.
Kontrollmyndigheten kan ge dig förslag på lösningar
som kan passa för ditt företag.
Det finns ofta flera olika sätt att följa reglerna.
Kontakta gärna din kontrollmyndighet om du har frågor.

 

Senast granskad 2024-07-05