Dricksvatten i dunk

En person förbereder en dunk med dricksvatten och packar en krislåda.

Ibland har du, av olika skäl, inte tillgång till kranvatten. Då måste du ha dricksvatten i en dunk eller annan behållare. Att ha extra dricksvatten hemma är också en viktig del av din hemberedskap. På denna sida finns råd om hur du gör för att hålla dricksvattnet i dunken fräscht samt hur du rengör vattendunkarna.

Räkna med att en vuxen person behöver tre till fem liter vatten per dygn. Det ska räcka till både dryck, matlagning och grundläggande hygien. 

Ett extra förråd av dricksvatten kan bestå av dunkar eller andra behållare som du själv fyller med dricksvatten. Det kan även bestå av vatten på flaska som du köper i butiken.

Råd

Följ dessa råd så håller sig dricksvattnet fräscht länge, ofta flera månader:

  • Använd rena och väl förslutna flaskor eller dunkar som är avsedda att användas för dricksvatten.
  • Fyll på med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. 
  • Förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.

Personer med normalt fungerande immunförsvar behöver inte koka dricksvatten som lagrats i dunk men:

  • Personer med kraftigt försvagat immunförsvar bör antingen koka lagrat dricksvatten eller dricka köpt vatten på flaska.

Vatten i dunk kan få annan lukt och smak

Om dricksvattnet förvaras länge och varmt, till exempel i solljus, kan vattnet med tiden få försämrad smak och lukt. Vattnet kan även bli missfärgat och det kan bildas en slemmig hinna på insidan av dunken. Den slemmiga hinnan består bland annat av bakterier i vattnet som kan leva av solljus. De är ofarliga för de flesta, men de gör att vattnet blir ofräscht.

För personer med normalt fungerande immunförsvar blir dricksvatten i dunk aldrig farligt om det från början var av dricksvattenkvalitet och om dunkarna eller flaskorna var rena när de fylldes. En del personer som har kraftigt försvagat immunförsvar kan däremot vara mycket infektionskänsliga. De kan bli sjuka av bakterier och andra mikroorganismer som personer med normalt fungerande immunförsvar inte blir sjuka av. De bör därför koka dricksvatten i dunk eller dricka köpt vatten på flaska. Kraftig immunbrist kan uppstå vid bland annat vissa cancersjukdomar under behandling, transplantation och obehandlad HIV-infektion.

Kan förvaras så länge som det luktar och smakar bra

Det går inte att säga hur länge vatten i dunk kan förvaras. Det beror på vilka förhållanden som råder och du får själv avgöra om du vill dricka vattnet. Det kan du göra genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Under riktigt bra förhållanden kan dricksvatten i dunk hålla sig fräscht i många månader.

Ta gärna för vana att regelbundet kontrollera om vattnet är ok en eller ett par gånger per år. Byt vatten i ditt dricksvattenförråd om det behövs, exempelvis genom att använda det till bevattning.

Rengöring av dunkar

När vattnet byts ut är det bra att samtidigt rengöra dunken. Ett bra sätt är att skölja och skaka dunken med rent vatten. Om det efteråt finns rester av slemmig hinna på dunkens insida kan de torkas bort med en luddfri trasa, eller diskas bort med diskborste. Handdiskmedel går bra, men skölj då dunken noggrant efteråt. Det är viktigt att inte göra repor i plasten eftersom det kan ge fäste åt bakterier som gör att vattnet blir ofräscht snabbare.

Vanligtvis behövs ingen desinficering av dunken efter att den har rengjorts. Om det snabbt blir problem med bakterietillväxt, dålig lukt och smak kan det vara ett tecken på att plasten börjar bli gammal och/eller repig. Det kan då vara dags att köpa en ny dunk. Ett annat alternativ kan vara att skölja dunken med klor. Klor kan förlänga tiden tills den slemmiga hinnan bildas.

  • Vid desinficering av dunk med klor, skölj dunken med utspädd klorlösning; 1 ml (ett kryddmått) klorin® till 3 liter vatten och låt verka i 30 minuter.

Efter klorbehandlingen behöver dunken sköljas ur ordentligt och låta lufttorka innan den fylls på med dricksvatten. Det finns dock nackdelar med att använda klor i onödan. Överskott av klor kan leda till otrevlig lukt och smak. Klor är också irriterande för ögon och slemhinnor samt skadligt för miljön.

Senast granskad 2024-07-05