Hur ska ägg märkas

Ägg med märkning

Det finns regler både för hur ägg och äggförpackningar ska märkas.

Detta måste finnas med på förpackningen:

 • Namn på varan
 • Antalet förpackade ägg
 • Kvalitets- och viktklass, uppgift om äggen är tvättade
 • Bäst före-dag
 • Anvisning om hur äggen bör förvaras
 • Namn eller firmanamn eller varumärke samt adress eller telefonnummer till packeri eller det företag som låtit förpacka äggen
 • Godkännandenummer på den anläggning där äggen förpackades
 • Produktionssystem
 • Innebörden av producentkoden (se nedan)

Man får också märka förpackningen med frivilliga uppgifter som exempelvis vilket foder hönsen fått.

Hur ska själva äggen märkas?

Varje ägg märks med ett särskiljande nummer. Ett nummer kan vara till exempel 1SE999-11, som bilden här ovan visar.

Den första siffran kommer från koden för produktionsmetod

 • 0 = Ekologisk produktion
 • 1 = Frigående utomhus
 • 2 = Frigående inomhus
 • 3 = Burhöns

De två därpå följande bokstäverna anger medlemsstat

 • SE = Sverige
 • FI = Finland
 • DK = Danmark
 • osv

De 1-3 siffror som sedan anges i exemplet identifierar anläggningen. Det är en unik kod för varje anläggning. Koden innehåller tre till fyra siffror.

Efter bindestrecket anges kod för stall. Detta är en frivillig uppgift och identifierar flockar som hålls i olika byggnader i en anläggning.

Senast granskad 2017-04-12