Livsmedelsdata

Med detta API kan du få data från Livsmedelsdatabasen som innehåller drygt 2400 livsmedel och maträtter. För varje livsmedel ges värden för över 50 näringsämnen och ytterligare information så som FoodEx2, LanguaL™ och råvaror. Livsmedelsdatabasen speglar det svenska livsmedelsutbudet.

URL

https://dataportal.livsmedelsverket.se/livsmedel/swagger/index.html

Format

Json

Licens

Data publiceras under licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Det innebär att du har tillstånd att använda och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar.  Livsmedelsverket ska anges som källa.

Symbol för License Creative Commons
Licens Creative Commons

Resultat

/api/ info

Innehåller API-information såsom namn, version, releasedatum, dokumentation och status.

/api/v1/livsmedel

Hämtar en lista med livsmedel. Vetenskapligt namn sätts för råvaror och görs enligt flera internationella standarder som finns samlade på nedanstående länk: 

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

Nummer

Unikt id på livsmedlet

7006

Version

Datum och tid då datamängden senast uppdaterades

2022-12-12T10:26:38.557

Typ

Visar om livsmedlet är analyserat eller beräknat

analyserat; beräknat

Namn

Namn på livsmedlet

Hirs kokt m. salt

VetenskapligtNamn

Livsmedlets vetenskapliga namn i det fall livsmedlet är en råvara

Panicum miliaceum (L.).

Projekt

Namn på det projekt som livsmedlet senast har ingått i

2022 Snacks, sötsaker och dryck

Analys

Information om vilka produkter som ingår i analysen av livsmedlet samt i vilka proportioner

I det analyserade provet från 2022 ingår: Saltå Kvarn Hirs (34%), Go Green Skalad hirs (33%), Kung Markatta Hirs (33%).

Tillagningsmetod

Den tillagningsmetod som tillämpats i de fall livsmedlet är beräknat

kokt

 

/api/v1/livsmedel/{nummer}

Hämtar ett livsmedel med ett specifikt nummer. Vetenskapligt namn sätts för råvaror och görs enligt flera internationella standarder som finns samlade på nedanstående länk: 

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

Nummer

Unikt id på livsmedlet

7006

Version

Datum och tid då datamängden senast uppdaterades

2022-12-12T10:26:38.557

Typ

Visar om livsmedlet är analyserat eller beräknat

analyserat; beräknat

Namn

Namn på livsmedlet

Hirs kokt m. salt

VetenskapligtNamn

Livsmedlets vetenskapliga namn i det fall livsmedlet är en råvara

Panicum miliaceum (L.).

Projekt

Namn på det projekt som livsmedlet senast har ingått i

2022 Snacks, sötsaker och dryck

Analys

Information om vilka produkter som ingår i analysen av livsmedlet samt i vilka proportioner

I det analyserade provet från 2022 ingår: Saltå Kvarn Hirs (34%), Go Green Skalad hirs (33%), Kung Markatta Hirs (33%).

Tillagningsmetod

Den tillagningsmetod som tillämpats i de fall livsmedlet är beräknat

kokt

 

/api/v1/livsmedel/{nummer}/naringsvarden

Hämtar alla näringsvärden för ett specifikt livsmedel. Informationen bygger till stora delar på internationella riktlinjer enligt EuroFIR.

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

Namn

Namn på näringsämne eller komponent

Energi (kcal) 

EuroFIRkod

Koden på näringsämne eller komponent enligt EuroFIRs thesauri

ENERC

 

Forkortning

Förkortning på näringsämne eller komponent

Ener

Varde

Värde

188

Enhet

Enhet för värdet

Kcal; g

ViktGram

Vikt som energi- och näringsinnehåll baseras på. Alltid 100 gram.

100

Berakning

Den beräkning som gjorts för att räkna fram värdet

443,15*0,239

Vardetyp

Typ av värde

Ett analysvärde av ett sammansatt prov; Inget fynd

Vardetypkod

Koden för värdetypen enligt EuroFIRs thesaurus

AV; BL

Ursprung

Ursprung för värdet

Analys, SLV; Produktinformation

Ursprungskod

Koden för ursprunget enligt EuroFIRs theasuri                

O; L

Publikation

Namn på den publikation där värdet är hämtat ifrån

Analysprotokoll Dnr 2018/00799

Metodtyp

Anger om värdet är analyserat, beräknat eller överfört från liknande livsmedel.

Analysresultat

Metodtypkod

Koden för metodtypen enligt EuroFIRs theasuri

A

Metodindikator

Den analys- eller framtagningsmetod som använts 

Kromatografi; beräknat från ingredienser

Metodindikatorkod

Koden för metodindikatorn enligt EuroFIRs thesauri

MI1144; MI0004

Referenstyp

Anger i vilket format som referensen till värdet finns.

Rapport; bok

Referenstypkod

Koden för referenstypen enligt EuroFIRs theasuri

 

R; B 

Kommentar

Eventuell kommentar till värdet står här

 Produktinformation hämtad 20231110. 

 

/api/v1/livsmedel/{nummer}/klassificeringar

Hämtar alla klassificeringar för ett specifikt livsmedel. Livsmedel är klassificerade enligt de internationella standarderna LanguaL och FoodEx2.

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

Huvudgrupp

Kategorisering av livsmedlet

Matgryn; Frukt färsk fryst

Typ                                                        

Typ av klassificering

Langual; FoodEx2

 

 

Fasett

Typ av fasett enligt LanguaL™

Z Utmärkande drag

 

 

Fasettkod

Fasettens kod enligt LanguaL™

Z0005

 

Kod

FoodEx2-koden

A035J

 

Namn

Undergrupp till fasetten enligt LanguaL™

Livsmedelsindustritillverkat

LangualId

Undergruppens kod enligt LanguaL™

Z0112

 

/api/v1/livsmedel/{nummer}/ravaror

Hämtar alla råvaror för ett specifikt livsmedel.

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

Namn

Namn på råvara

Aprikos

Tillagning

Den bearbetningsmetod som tillämpats på råvaran

Torkad

Andel

Mängd av den bearbetade råvaran

100

Faktor

Den faktor som använts för att räkna om till obearbetad råvara

3,5

omraknadTillRa

Mängd råvara i obearbetat tillstånd

350

 

 

/api/v1/livsmedel/{nummer}/ingredienser

Hämtar alla ingredienser, viktförändrings- och retentionsfaktorer för ett specifikt livsmedel. Den metod som används för att beräkna livsmedel finns beskriven på nedanstående länk: 

 

Kolumnnamn

Beskrivning

Exempel

Nummer

Unikt id på ingående ingrediens

827

Namn

Namn på ingående  ingrediens

Hirs hela el. krossade korn fullkorn

Vattenfaktor

Viktförändringsfaktor för vatten

19,6

Fettfaktor

Viktförändringsfaktor för fett

1,0

Viktforetillagning

Vikt på ingrediens före tillagning

160

Vikteftertillagning

Vikt på ingrediens efter tillagning

577

Tillagningsfaktor

Den tillagningsfaktor som tillämpats

Hirs, kokt

Viktforetillagningtotalt

Vikt på hela livsmedlet före tillagning

164

Vikteftertillagningtotalt

Vikt på hela livsmedlet efter tillagning

580

NäringsämnesNamn

Det näringsämne retentionsfaktorn avser 

Kalium, K

Faktor

Retentionsfaktorn

0,6

EuroFIRkod

Koden på näringsämne eller komponent enligt EuroFIRs thesauri

K

 

 

Antal decimaler för olika näringsämnen

Antal decimaler som används för respektive näringsämne eller komponent.

Namn Förkortning Antal decimaler
Energi (kcal) Ener 0
Energi (kJ) Ener 0
Fett Fett 1
Protein Prot 1
Kolhydrater Kolh 1
Fibrer Fibe 1
Vatten Vatt 1
Alkohol Alko 2
Aska Aska 1
Socker totalt Mono/disack 1
Monosackarider Msac 1
Disackarider Dsac 1
Sackaros Sack 1
Tillsatt socker Socker/t 1
Fritt socker Socker/f 1
Fullkorn totalt Fullk/tot 0
Summa mättade fettsyror Mfet 1
Fettsyra 4:0-10:0 C4:0-C10:0 2
Fettsyra 12:0 C12:0 2
Fettsyra 14:0 C14:0 2
Fettsyra 16:0 C16:0 2
Fettsyra 18:0 C18:0 2
Fettsyra 20:0 C20:0 2
Summa enkelomättade fettsyror Mone 1
Fettsyra 16:1 C16:1 2
Fettsyra 18:1 C18:1 2
Summa fleromättade fettsyror Pole 1
Fettsyra 18:2 C18:2 2
Fettsyra 18:3 C18:3 2
Fettsyra 20:4 C20:4 2
EPA (Fettsyra 20:5) C20:5 2
DPA (Fettsyra 22:5) C22:5 2
DHA (Fettsyra 22:6) C22:6 2
Kolesterol Kole 1
Vitamin A VitA 1
Retinol Reti 1
β-Karoten b-Kar 0
Vitamin D VitD 2
Vitamin E VitE 1
Tiamin Tiam 2
Riboflavin Ribo 2
Niacin Niac 2
Niacinekvivalenter Niek 2
Vitamin B6 VitB6 2
Folat Folat 1
Vitamin B12 VitB12 2
Vitamin C VitC 1
Fosfor P 0
Jod I 1
Järn Fe 1
Kalcium Ca 0
Kalium K 0
Magnesium Mg 0
Natrium Na 0
Salt NaCl 1
Selen Se 1
Zink Zn 1

 

Senast granskad 2024-03-18