Importera, exportera och handla inom EU

Den här sidan riktar sig till alla företag som arbetar med i import, export, produktion, lager och handel med livsmedel i Sverige. 

Din verksamhet kontrolleras av en kontrollmyndighet. Vid sådan kontroll ska du kunna visa att du uppfyller de krav som finns i lagstiftningen.

Vid export från Sverige ska du också kunna visa att livsmedlet uppfyller både EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, och även importlandets lagstiftning.

Du som företagare måste känna till vilka regler du behöver följa och utforma din verksamhet så att du uppfyller målen med reglerna.

Senast granskad 2023-12-20